Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Grodzieńska - rysunki i akwarele (1)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
ALBERTYN
Pałac Pusłowskich.
Widok od strony stawu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku ze schodkowym przyczółkiem oraz balkonem; za pałacem parterowa oficyna. Dat.: 24 Maja 1877. Napis: Albertyn; Fr. Pusłowski ż. Leontyna Włodek; napis na podkładzie: Albertyn G. Grodzieńska. Własność Fr. Pusłowskiego fabryka sukna.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 21 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4312. (Teka Grodzieńska).
800x566
89 KB


ANTOPOL
Dwór.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z gankiem w formie portyku kolumnowego i prowadzącymi nań szerokimi schodami. Napis: Antopol; napis na podkładzie: Antopol G. Grodzieńska.
1861-1877. Rys ołówkiem podmalowany akwarelą i gwaszem 20,8 x 23,7 cm.
800x572
135 KB

AUGUSTÓWEK
Pałac rodziny O'Brien de Lacy, dawny pałacyk myśliwski Stanisława Augusta.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z dwukondygnacjowym ryzalitem środkowym i alkierzami. Ryzalit, z arkadowym podcieniem na parterze, zwieńczony półowalnym przyczółkiem. Dat.: 27 Lipca. Napis: Augustówek De Lassych; napis na podkładzie: Augustówek (de Lassych).
1861-1877. Rys. ołówkiem. 19,1 x 25 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4313. (Teka Grodzieńska).
800x614
107 KB

BIAŁYSTOK
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP.
Widok od strony wejścia. Kościół jednonawowy z wieżą i sygnaturką nad prezbiterium; cmentarz kościelny otoczony murem z bramą i wieloboczną kaplicą z kopułą; z lewej strony fasada dwukondygnacjowego budynku szpitala. Dat.: Białystok 30 Czerwca. Napis na podkładzie: Białystok d. kł. par. przed dobud. nowego.
1876. Rys. ołówkiem. 18,7 x 25,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4319. (Teka Grodzieńska).
800x582
101 KB

BIAŁYSTOK
Pałac Branickich.
Widok od strony podjazdu. Pałac trzykondygnacjowy z pozornymi ryzalitami. Ryzalit środkowy zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, boczne schodkowymi; po obu stronach dziedzińca trzykondygnacjowe oficyny połączone z korpusem jednokondygnacjowymi galeriami. Dat. 28 Kwiet. Napis: Białystok; od dziedzińca; Pałac; napis na podkładzie: Białystok G. Grodzieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Białystok nad rzeką Białą. Gubernija Grodzieńska; Niegdyś własność Wiesiołowskich następnie przywilejem Jana Kazimierza nadana r. 1661. Stefanowi Czarnieckiemu. Córka Stefana Alexandra wniosła majętność w dom Branickich. Klemens Branicki Wojewoda Krakowski i Izabela Poniatowska siostra Króla Stanisława AUgusta wznieśli wspaniały pałac gdzie Krółów przyjmowali [trzy ostatnie słowa skreślone].
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4316. (Teka Grodzieńska).
800x550
98 KB


BIELIN
Pałac.
Widok od strony ogrodu. Pałac dwukondygnacjowy o zróżnicowanej bryle z cylindryczną wieżą, balkonami, fragmentem attyki wnękowej i arkadowym fryzem. Dat.: Bielin 11 Lipca 1864. Napis na podkładzie: G. Grodzieńska.
1864. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,1 x 24,9 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4320. (Teka Grodzieńska).
800x608
120 KB


DERECZYN
Ruiny kościoła dominikanów.
Widok ruin trzynawowego kościoła z fasadą zwieńczoną trójkątnym przyczółkiem; przed kościołem czworoboczna dzwonnica; w głębi fragment budynku mieszkalnego; w ogrodzeniu ozdobna brama. Dat.: 21 Maja 1877. Napis na podkładzie: Dereczyn G. Grodzieńska. Kościół i Groby XX Sapiehów barbarzyńsko zrujnowany i rozebrany na cegłę - wewnątrz widziałem piękne freski -.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4329. (Teka Grodzieńska).
800x541
86 KB


DRUSKIENNIKI
Łazienki zdrojowe.
Widok parku i budynku zdrojowego. Napis: Łazienki w Druskienikach; napis na podkładzie: G. Grodzieńska Druskieniki, Łazienki; napis na kartce doklejonej do podkładu: Druskieniki nad Niemnem i rzeką Rotniczanką. Gub Grodzieńska. Wody mineralne i Solne - Był tu zamek zdobyty przez Krzyżaków r. 1312. Zbiera się tu corocznie znaczna liczba chorych szukających zdrowia. Tu pospólstwo mówi własnym sobie językiem litewskim.
1868. Rys. ołówkiem podmalowany sepią i akwarelą. 18,2 x 25,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4330. (Teka Grodzieńska).
800x534
115 KB


DZIEWIĄTKOWICZE
Pałac Ślizieniów.
Widok od strony ogrodu. Pałac trzyukondygnacjowy o zróżnicowanej bryle, z wykuszami i wieżyczkami zwieńczonymi krenelażem, z wieżą od strony ściany szczytowej i przylegającą do niej parterową oranżerią.  Napis: Dziewiątkowicze Alfred Ślizień; napis na podkładzie: Dziewiątkowicze G. Grodzieńska. Własność Alfreda Śliźnia.
1861 - 1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4336. (Teka Grodzieńska).
800x408
61 KB

GRODNO
Zespół zamkowy i ruiny kościoła pobazyliańskiego na Kołoży.
Widok ruin kościoła pobazyliańskiego; z lewej strony drewniana dwukondygnacjowa dzwonnica; z prawej strony w glębi ruiny i zabudowania Starego Zamku; dalej wieża kościoła. Dat.: 4 Avril 1869. Napis: Kołoża pod Grodnem; napis na podkładzie: Kołoża pod Grodnem. Grodzieńska.
1869. Rys. ołówkiem. 22,4 x 29,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4351. (Teka Grodzieńska).
800x611
95 KB

GRODNO
Kościół Bazylianek p.w. Zwiastowania NMP.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół z kopułą na skrzyżowaniu naw i dwiema czworobocznymi wieżami przylegającymi do ramion transeptu; wokół kościoła parterowe zabudowania mieszkalne. Napis na podkładzie: Klasztor Bazyliański - Grodno.
1861-1869. Rys. ołówkiem. 19 x 25,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4341. (Teka Grodzieńska).
800x594
93 KB

GRODNO
Rynek (Pl. Batorego) z ratuszem i kościołem farnym p.w. Wniebowzięcia NMP.
Widok Rynku od strony ul. Zamkowej. Z lewej strony dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku; dalej zabudowa mieszkalna ul. Zamkowej; z prawej widok prezbiterium jednowieżowego kościoła farnego. Napis na podkładzie: Grodno.
1861- 1869. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 24,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4346. (Teka Grodzieńska).
800x664
119 KB

GRODNO
Ulica Dominikańska z hotelem Romera.
Widok zabudowy mieszkalnej z trzykondygnacjowym budynkiem hotelowym z trzema ryzalitami zwieńczonymi attyką pełną i balkonami na drugim piętrze. Dat.: 1 Lipca 1967. Napis: Grodno. Ulica Dominikańska - Hotel Romera; napis na podkładzie: Hotel Remiza [?] w ul. Dominikańskiej w Grodnie.
1867. Rys. ołówkiem. 19,1 x 26 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4360. (Teka Grodzieńska).
800x582
89 KB

GRODNO
Dworzec kolejowy.
Widok od strony torów. Budynek dworca parterowy z dwukondygnacjową częścią środkową; z lewej strony w głębi zabudowa miasta. Dat.: 15 Juin 1867. Napis: Grodno Banhof; napis na podkładzie: Dworzec Kolejowy - Grodno.
1867. Rys. ołówkiem. 19,1 x 25,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4310. (Teka Grodzieńska).
800x591
78 KB


GRODNO
Pałac Czetwertyńskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac trzykondygnacjowy z wielobocznymi ryzalitami narożnymi, balkonami na pierwszym piętrze i galeryjką na drugim piętrze; po obu stronach do korpusu przylegają dwie parterowe oficyny. Dat.: 28 Lipca.  Napis: Pałac X. Czetwertyńskiego Grodno; napis na podkładzie: Pałac XX Czetwertyńskich, Grodno.
1861 - 1869. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19 x 25,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4348. (Teka Grodzieńska).
800x563
100 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)