Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Grodzieńska - rysunki i akwarele (4)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Dwór.
Widok od strony podjazdu Dwór parterowy z facjatą i tarasem wspartym na kolumnach.
1861-1877. Rys. ołówkiem. 18,2 x 25,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4446. (Teka Grodzieńska).
800x578
96 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Dwór.
Widok od strony rzeki. Dwór parterowy z gankiem; z lewej strony parterowa oficyna. Napis na podkładzie: Grodzieńska.
1861-1877. Rys. ołówkiem. 22,4 x 29,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4433. (Teka Grodzieńska).
800x594
77 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Widok ogólny wsi nad rzeką z kościołem z wieżą. Dat.: 20 Września 1867.
1867. Rys. ołówkiem. 19 x 25,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4445. (Teka Grodzieńska).
800x580
95 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Widok zabudowań przedmieścia (Grodno?).
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19 x 25,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4448. (Teka Grodzieńska).
800x575
105 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Widok ogólny zabudowań od strony rzeki z fragmentem dworu (?) z czworokątną wieżą z krenelażem.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 18,3 x 25,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4451. (Teka Grodzieńska).
800x588
91 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)