Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Podole (2)
rysunki i akwarele

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.PANIOWCE WYŻSZE
Pałac Starzyńskich.
Widok pałacu od strony podjazdu. Pałac z loggiami na parterze i pierwszym piętrze, po bokach loggii pierwszego piętra dezwi balkonowe w formie serlian. Dat.:11 Czerwca. Napis: Paniowce; Pałac zbud. p. Kalixta Hr Starzyńskiego; napis na podkładzie: Paniowce Wyzsze, - pałac Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3011. (Teka Podole).
800x579 
102 KB

PANIOWCE WYŻSZE
Ruiny zamku Potockich.
Widok ruin zamku z pozostałością wieży bramnej. Dat.: Paniowce 11 Czerwca. Napis: Karol Hr. Starzyński; napis na podkładzie: Paniowce Wyższe, - ruiny zamku Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,9 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3013. (Teka Podole).
800x563 
83 KB

PORZECZE NOWE
Pałac Skibniewskich.
Widok od strony podjazdu.Na wysoko podpiwniczonym tarasie pałac parterowy z mezzaninem i piętrowymi ryzalitami bocznymi, z portykiem kolumnowym w wielkim porządku w części środkowej, zwieńczony attyką wnękową; z prawej strony czworoboczna wieża i parterowy pawilon z ostrołukowymi oknami, sterczynami i krenelażem. Napis: Porzecze; Pałac Henryka Skibniewskiego nad rzeczką Trościanką; napis na podkładzie: Podole Porzecze, - pałac.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,1 x 28,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3020. (Teka Podole).
800x570 
89 KB

RYCHTY
Pałac Rożałowskich z pozostałościami zamku Humieckich.
Widok od strony rzeki Żwańczyk. Pałac dwukondygnacjowyz ryzalitem zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem; wokółczworoboczne baszty - pozostałość dawnego założenia zamkowego; z lewej strony w głębi wieża i kopuła cerkwi p.w. śś. Kosmy i Damiana. Napis: Rychty Płońskiego tera Rożałowskiego; napis na podkładzie: G. Podolska Rychty.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,1 x 27,9 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3023. (Teka Podole).
800x586 
86 KB

SATANÓW
Widok ogólny od strony rzeki Zbrucz z czworoboczną bramą miejską tzw. Sieniawskich i fragmentem synagogi zwieńczonej attyką wnękową. Napis: Anno Domini 1724. Adamus Nicolaus Granow Sieniaski Comes in Szklow et Misz Castelanus Cracoviensis; Satanów - brama Sieniawskich Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3024. (Teka Podole).
800x567 
93 KB

SAWIŃCE
Pałac Koseckich dawniej Potockich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z alkierzami i dwukondygnacjowym ryzalitem środkowym zwieńczonym schodkowym przyczółkiem; po obu stronach dwukondygnacjowe pawilony połączone z korpusem parterowymi łącznikami; z lewej strony oranżeria; pałac i pawilony kryte dachami łamanymi. Dat.: 28 Czerwca. Napis: Sowince Teodor Potocki Wojew. Bełzki teraz P. Kosecki Józef; napis na podkładzie: Sawince, - pałac Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3025. (Teka Podole).
800x572 
91 KB

SAWIŃCE
Pałac Koseckich dawniej Potockich.
Widok od strony ogrodu. Przy łącznikach półkoliste baszty. Napis: Sawince; napis na podkładzie: Podole Sawince, pałac.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3026. (Teka Podole).
800x579 
81 KB

SIENIAWA STARA
Pałac Stadnickich dawniej Radziwiłłów.
Widok fasady i elewacji bocznej, w której portyk kolumnowy zwieńczony schodkowym przyczółkiem. Dat.: 8 Czerwca. Napis: Pałac założony p. X Radziwiłłową Annę; Stara Sieniawa; napis na podkładzie: Podole Stara Sieniawa, - pałac.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3031 - odwrocie. (Teka Podole).
800x5558 
101 KB

SIENIAWA STARA
Widok ogólny od strony rzeki Ikwy (Ikawy) z kościołem parafialnym p.w. św. Jana Nepomucena. Kościół dwuwieżowy; w narożniku ogrodzenia otaczającego cmentarz kościelny czworoboczna dzwonnica; w głębi cerkiew z kopułą. Napis: Stara Sieniawa r. Ikawa; Hr. Stadnicki Kazimierz ż Marya Hr. Rzewuska; napis na podkładzie: Stara Sieniawa nad Ikwą Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3031. (Teka Podole).
800x555
99 KB

SMOTRYCZ
Kościół parafialny podominikański p.w. św. Mikołaja.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół z wyodrębnionym prezbiterium i sygnaturką; w narożniku ogrodzenia otaczającego cmentarz kościelny wieloboczna dzwonnica. 
Dat.: Smotrycz 21 Czerw. Napis: X. Kociejowski; Kościół po Dominikanach; napis na podkładzie: Smotrycz, - Koś. po-Dominikański Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3033. (Teka Podole).
800x571
96 KB

SOKOŁÓWKA
Pałac Brzozowskich.
Widok od strony stawu. Budynek dwukondygnacjowy z przylegającą parterową częścią z gankiem; na wodzie pawilon chiński na pomoście wspartym na palach. Dat.: 19 Sierp. 1873. Napis: dom zbudowany przez Felixa Brzozowskiego; Sokołówka Karol Brzozowski żona Potocka; napis na podkładzie: Podole Sokołówka, - pałac.
1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3034. (Teka Podole).
800x545
80 KB

SOSNÓWKA
Cukrownia.
Widok dwukondygnacjowego budynku fabrycznego od strony dziedzińca. Dat.: 28 Paz. 1872. Napis: Sosnówka fabryka Cukru; napis na podkladzie: Podole Sosnówka, - cukrownia.
1872. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,5 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3035. (Teka Podole).
800x552
97 KB

TARNORUDA
Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół z wyodrębnionym prezbiterium, z sygnaturką oraz szczytem ze spływami i trójkątnym przyczółkiem w fasadzie; cmentarz kościelny otoczony murem z bramą oraz dzwonnicą i kaplicą na narożach. Napis: Kościół postawiony p.X. Czartoryskiego r. 1754. - Tarnoruda; napis na podkładzie: Tarnoruda, Koś. paraf. Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3040. (Teka Podole).
800x589
92 KB

TYWRÓW
Widok ogólny od strony rzeki Boh a pałacem Jaroszyńskich dawniej Kalityńskich, kościołem podominikańskim p.w. św. Michała i cerkwią. Pałac dwukondygnacjowy z ryzalitami; obok na wzgórzu dwuwieżowy kościół; z lewej strony cerkiew z wieżą i kopułą. Dat.: 4 Września. Napis: Tywrów. Jaroszyński; Koczubej; napis na podkładzie: Tywrów G. Podolska. Tywrów niesie nazwisko od Tywerców szczepu Słowiańskiego nad rzeką Bohem - Własność niegdyś Kaletyńskiego Chorążego Bracławskiego teraz należy do familij Jaroszyńskich.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3044. (Teka Podole).
800x560
85 KB

WINNICA
Widok ogólny od strony rzeki Boh z kościołem i ruinami klasztoru jezuitów, kościołem i cerkwią. Dat.: Winnica 30 maja. Napis na podkładzie: Winnica Gub. Podolska.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3050. (Teka Podole).
800x532
89 KB

WOŃKOWCE
Pałac Kosielskich.
Widok od strony ogrodu. Pałac wysoko podpiwniczony, z obiegającym elewację tarasemwspartym na arkadach oraz zewnętrznymi schodami. Dat.: 2 Sierpnia. Napis: Wońkowce Karola Kosielskiego żona Skibniewska; Napis na podkładzie: Wońkowce, - pałac Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3052. (Teka Podole).
800x570
96 KB

ŻWANIEC
Ruiny zamku Kalinowskich dawniej Komarów.
Widok ruin z bramą wjazdową i bastionami; z prawej strony fragment dwuwieżowego kościoła. Dat.: 7 Czerwca. Napis Niegdyś własność Włodzimierza Komara; Żwaniec; napis na podkładzie: Żwaniec, - ruiny zamku Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3060. (Teka Podole).
800x582
87 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)