Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Żmudź

Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.BELWEDER nad Niemnem
(G. Kowieńska)
Własność familji Burba. Pałac wzniesiony przez Marszałka Kleta Burbę.
800x554
107 KB

BIRŻE (NAD JEZIOREM)
(G. Kowieńska)
Twierdza obronna z dawnych wieków. Od połowy XV-go wieku dziedzictwo Radziwiłłów. Zamek w ruinach. Zbudował go X-że Krzysztof Radziwiłł w 1603 r. Kilkakrotnie zdobywany przez Szwedów, zburzony został ostatecznie w wojnach Karola XII-go. Dziś własność Hr. Tyszkiewiczów.
800x549
101 KB

GIEŁGUDÓW ZAMEK
(G. Kowieńska)
Zamek Giełgudowski nad Niemnem niedaleko Jurburka. - Zbudował go prawdopodobnie Marszałek Zakonu Krzyżackiego Ulrich Jungingen i nazwał Königsburgiem. - Należał do familij Eperies a następnie od r. 1686 do Giełgudów.
800x539
108 KB

KIEJDANY nad Niewiażą
(G. Kowieńska)
W XVII-ym wieku rezydencyonalny zamek XX-żąt Radziwiłłów.
Potem własność Czapskich.
800x555
106 KB

KOWNO
(G. Kowieńska)
Ruiny zamku W. X-żąt Litewskich. Twierdza sławna w dziejach Litwy mianowicie w XIV wieku w wojnach z Krzyżakami. Tu zlewa się Niemen z Wilją.
800x549
117 KB

MEJSZTY
(G. Kowieńska)
Własność Szymona Mejsztowicza.
800x539
116 KB

POŁONGA nad morzem Bałtyckiem
(G. Kowieńska)
Góra Księżny Biruty matki Witolda Wielkiego, czczonej w podaniach ludu dla cnót i dobroczynności. Lud ma tę górę za mogiłę Biruty. Dziś na niej stoi kaplica otoczona stuletniemi sosnami.
800x547 89 KB

RAUDAŃ
(G. Kowieńska)
Starożytny zamek z cegły nietynkowanej dla tego zwany po Litewsku Raudonas (czerwony). Zbudował go W. Mistrz Krzyżacki Ludolf Koenig von Weitzau r. 1343. Odzyskał go zrąk zakonu Witold W. X. L. w r. 1384. Nadany został przez Zygmunta Augusta Kryszpenowi Kirszenstejnowi.
800x541
105 KB

RETÓW nad rzeką Jurą
(G. Kowieńska)
Niegdyś starostwo, teraz własność XX-żąt Ogińskich. Połac zbudowany przez X-cia Irenego Ogińskiego syna Michała Podskarbiego W-go Litewskiego.
800x554
115 KB

SIESIKI
(G. Kowieńska)
Zamek nad jeziorem w pobliżu starożytnego Dziewałtowa. Założony przez potomków Dowmunta X-cia na Ucianie. Własność później XX-żąt Radziwiłłów nakoniec Dowgiałłów. Dziś należy do Stanisława Dowgiałły.
800x553
112 KB

SZATEJKI nad jeziorem)
(G. Kowieńska)
Własność Hr. Platerów.
800x561
110 KB

ŚREDNIK przy ujściu Dubissy do Niemna
(G. Kowieńska)
Na wyspie stała w XIII wieku świątynia pogańska Romnowe. Tu W. X-ta Litewscy zawierali ugody z krzyżakami. W r. 1829 powódź zniszczyła wyspę z kościołem i zabudowaniami. Nad miasteczkiem wznosi się góra Zamkowa (Pilkalnas).
800x554
99 KB

TOWIANY
(G. Kowieńska)
Towiany należały w XVIII wieku do Morykoniego pisarza Litewskiego który tu piękny pałac zbudował i ogród założył. - Teraz własność Ks. Karola Radziwiłła.
800x558 123 KB

WELLONA nad Niemnem
(G. Kowieńska)
Król Jagiełło i Witold W. X-że Litewski nawracając Żmujdź fundował tu kościół parafialny. Odbudował go na tychże fundamentach X-że Albrecht Stanisław Radziwiłł w XVII wieku. Na wzgórzach stał zamek pod którym bohatersko poległ Gedymin W. X-że Litwy w bitwie z Krzyżakami 1339 roku.
800x557
90 KB

WOJTKUSZKI
(G. Kowieńska)
Własność Hr. Stanisława Kossakowskiego. Jest tu kopiec, na którym miał się wznosić dworzec Swidrygełły.
800x555
120 KB


POŻAJŚCIE nad Niemnem
(G. Kowieńska)
Kościół p.w. św. Romualda i św. Katarzyny de Pazzi i klasztor oo. Kamedułów; widok ogólny eremu.
--------------------------------------
Drzeworyt wg rysunku Napoleona Ordy rytowała J. Kleczeńska.
"Tygodnik Ilustrowany" 1880, t. 9, nr 232, str. 360.
800x539
119 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)