Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Żmudź - rysunki i akwarele (2)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.RENOWO
Pałac Rönnów.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z portykiem kolumnowym i dwukondygnacjowymi skrzydłami; z prawej strony parterowa oficyna z facjatą. Dat.: 22 Sierp. Napis: Renow; Baron Antoni Rönne; napis na podkładzie: G. Kowieńska. Żmujdź. Renów.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,3 x 29,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4070. (Teka Żmudź).
800x553
102 KB


RETÓW
Pałac Ogińskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac Pałac dwukondygnacjowy z tarasem wspartym na arkadach w trzykondygnacjowej części środkowej, wieloboczną wieżą na narożu, parterowym ryzalitem i pawilonem z oranżerią z prawej strony. Dat.: Retów 7 Sierp. Napis: X. Ogiński Bohdan s. Michał - matka z domu Kalinowska; napis na podkładzie: Retów. Gub. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Retow nad rzeką Iurą. [G. Kowieńska]. - Niegdyś starostwo - teraz własność XX żąt Ogińskich. Pałac zbudowany przez Xcia Irenego Ogińskiegosyna Michała podskarbiego Wgo Litewskiego; ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4071. (Teka Żmudź).
800x518
83 KB


ROGÓWEK
Pałac Komarów.
Widok od strony rzeki Josty. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku i dobudowaną do ściany szczytowej oranżerią z dwiema cylindrycznymi wieżami z krenelażem; z prawej strony szklarnie; na pierwszym planie most. Dat.: Rogówek 3 Września. Napis: Rzeka Josta - Konst. Komara; napis na podkładzie: Kowieńska. Żmujdź. Rogówek. Konstanty Komar żona Baługiańska synowie Michał, Antoni, Jerzy - córki Olga bar. Holsten Karol - Tekla Hilchen.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4074. (Teka Żmudź).
800x431
73 KB


SIESIKI
Zamek Dowgiałłów dawniej Radziwiłłów.
Widok od strony jeziora Siesiki. Zamek dwukondygnacjowy, na narożach cylindryczna baszta i czworokątna wieża zwieńczona krenelażem i ostrosłupowymi hełmami. Napis: Siesiki; Stanisław Dowgiałło ż: Idalia Hr. Potocka; napis na podkładzie: Siesiki - gub. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Siesiki (G. Kowieńska). - Zamek nad jeziorem w pobliżu starożytnego Dziewałtowa. -  Założony przez potomków Dowmunta X-cia na Ucianie. - Własność później XX-żąt Radziwiłłów na koniec Dowgiałłów. - Dziś należy do Stanisława Dowgiałły.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4075. (Teka Żmudź).
800x515
80 KB


SZAWLE
Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół z transeptem i wieloboczną wieżą z cylindrycznymi wykuszami w fasadzie; przed kościołem mur i brama z cylindrycznymi wieżyczkami; z prawej strony parterowa plebania (?) z facjatą i werandą. Dat.: 24 Sierp. Napis: Kościół w Szawlach; napis na podkładzie: G. Kowieńska Żmujdź Szawle. Kościół par.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 29,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4081. (Teka Żmudź).
800x532
70 KB


TOWIANY
Pałac Radziwiłłów dawniej Morykonich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku w dwukondygnacjowej części środkowej; po obu stronach parterowe oficyny połączone z korpusem kolumnowymi galeriami. Dat.: Towiany 2 Września. Napis: niegdyś Morykonich dziś Karola Radziwiłła; napis na podkładzie: Towiany G. Kowieńska. Xiążę Karol Radziwiłł ż. Jadwiga Plater córka Mrya - Syn Konstanty - Marya Hofman córka emigranta doktora.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,3 x 29,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4085. (Teka Żmudź).
800x538
99 KB


WOJTKUSZKI
Pałac Kossakowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy, z fasadą flankowaną dwiema cylindrycznymi wieżyczkami z krenelażem;z prawej strony czworoboczna wieża z krenelażem i czterema cylindrycznymi wykuszami połączona z korpusem parterowym członem.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4088 - odwrocie. (Teka Żmudź).
800x533
94 KB

WOJTKUSZKI
Pałac Kossakowskich.
Widok od strony ogrodu. Elewacja pałacu zwieńczona krenelażem i rozczłonkowana cylindrycznymi wieżyczkami; z prawej strony przylega do korpusu oranżeria. Napis: Wojtkuszki; napis na podkładzie: Wojtkuszki Gub. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Wojtkuszki. - (G. Kowieńska). - Własność Hr. Stanisława Kossakowskiego. - Jest tu kopiec na którym miał się wznosić dworzec Świdrygiełły.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4088. (Teka Żmudź).
800x535
101 KB


WORNIE
Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół trzynawowy, dwuwieżowy; z lewej strony w głębi dwukondygnacjowy budynek z ryzalitem. Dat. Wornie 5 Sierp. Napis: 1691. Kaz: Kosma Pac Biskup założył; napis na podkładzie: G. Kowieńska Żmujdź Wornie.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4091. (Teka Żmudź).
800x575
96 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)