Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Mińska -  rysunki i akwarele (2)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
OBRYŃ
Pałac Kaszyców dawniej Rajeckich.
Widok od strony rzeki Obrynki. Pałac trzykondygnacjowy z czterokondygnacjowym pozornym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem; z prawej strony trzykondygnacjowa oficyna kryta dachem łamanym; z lewej fragment budynku z wieżyczką. Dat.: Obrynie 17 Lipca 1876. Napis: zbudowana przez półkownika Wojsk Francus. półkownika Konstantego Dunina Rajeckiego1837; Kaszyc; napis na podkładzie: Obryń G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4486. (Teka Mińska).
800x538
76 KB


POŁONECZKA
Pałac Radziwiłłów.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z pozornym ryzalitem środkowym zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem; po obu stronach parterowe oficyny połączone z korpusem galeriami; z lewej strony oranżeria (?). Dat.: Połoneczka 18 Lipca. Napis: X. Mikołaj Radziwiłł; napis na podkładzie: Połoneczka G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4491. (Teka Mińska).
800x568
90 KB


PRZYŁUKI
Pałac Czapskich dawniej Osztorpów i Horwatów.
Widok od strony rzeki. Pałac z wielobocznym, trzykondygnacjowym ryzalitem z balkonem i schodami zewnętrznymi; z prawej strony wieloboczny pawilon z wieżyczką; dalej zabudowania gospodarcze z oranżerią. Dat.: 10 Lipca 1876. Napis: Przyłuki Osztorpa - Otona Horwata - Emeryka Czapskiego żona Medem; napis na podkładzie: G. Mińska Przyłuki. Niegdyś własność Osztorpa następnie Ottona Horwata.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4493. (Teka Mińska).
800x489
90 KB


RAJCE
Cerkiew.
Na wzgórzu cerkiew z czworoboczną wieżą z krenelażem w fasadzie; z lewej strony dwukondygnacjowy budynek z przylegającą ostrołukową bramą prowadzącą na cmentarz cerkiewny. Dat.: 19 Lipca. Napis: odbudowany w 1816 r. przy [!] półkownika Konstantego Dunina Rajeckiego; fundowany w XVI wieku przy [!] Duninów Rajeckich; Rajce; Franciszek Wereszczaka; Napis na podkładzie: Rajce G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4495. (Teka Mińska).
800x565
105 KB


RAWANICZE
Pałac Słotwińskich
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy, wysoko podpiwniczony z portykiem kolumnowym w wielkim porządku itarasem z zewnętrznymi schodami w dwukondygnacjowej części środkowej; z prawej strony parterowy budynek gospodarczy. Dat.: Rawanicze 30 Czerwca. 1876. Napis: Ludwik Słotwiński; napis na podkładzie: Rawanicze G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4496. (Teka Mińska).
800x568
87 KB


SŁUCK
Cerkiew i monastyr Św. Trójcy na przedmieściu Trojczany (Nowe Miasto).
Widok fasady i elewacji bocznej. Cerkiew dwuwieżowa z kopułą na skrzyżowaniu naw; z prawej strony w głębi dwukondygnacjowy budynek klasztorny z pozornym ryzalitem zwieńczonym schodkowym przyczółkiem.  Dat.: 4 Sierpnia. Napis: Trojczany - Monaster założony przez Zofię Księżniczkę Olelkówną Słucką ż. Janusza Radziwiłła. Słuck; napis na podkładzie: Słuck G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4499. (Teka Mińska).
800x594
99 KB

SMIŁOWICZE
Kościół i klasztor pomisjonarski.
Kościół dwuwieżowy, trzynawowy; z prawej strony budynek klasztorny dwukondygnacjowy z trzykodygnacjowymi ryzalitami bocznymi ze spływami wolutowymi i trójkątnymi przyczółkami. Dat.:  d.: 26 Czerwca. Napis: Kościół XX Misjonarzy w Smiłowiczach; napis na podkładzie: Smiłowicze G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4500. (Teka Mińska).
800x508
79 KB


STAŃKÓW
Biblioteka Czapskich.
Pawilon dwukondygnacjowy, czworoboczny, flankowany cylindrycznymi basztami z krenelażem i wieżyczkami. Napis: Biblioteka w Stańkowie; napis na podkładzie: Stańków G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4504. (Teka Mohilewska).
800x530
87 KB


SWOJATYCZE
Pałac Czapskich
Widok od strony rzeczki Wiedźmy. W trzykondygnacjowym ryzalicie środkowym taras wsparty na arkadach. Dat.: Swojatycze 28 Sierp. 1876. Napis podkładzie: Swojatycze G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 28,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4506. (Teka Mińska).
800x523
117 KB


SWOROTWA MAŁA
Pałac Niezabitowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z niskim belwederem i zewnętrznymi schodami w pozornym ryzalicie środkowym; zprawej stronydwukodygnacjowy budynek; z lewej oranżeria. Dat.: d. 24 Sierp. 1876. Napis: Sworotwa Stefan Niezabitowski żona Biszping; napis na podkładzie: Sworotwa G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4507. (Teka Mińska).
800x531
90 KB


TUHANOWICZE
Dwór Wereszczaków.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z facjatą i tarasem wspartym na kolumnach; w głębi parterowa oficyna z kolumnowym gankiem. Dat.: Tuhanowicze 24 Lipca 1876. Napis: Tu mieszkał Mickiewicz gdy pisał do Maryli; napis na podkładzie: Tuhanowicze G. Mińska. Niegdyś własność familij Wereszczaków. Tu Mickiewicz w młodości Opiewał Marylę. Teraz należy do rodziny Tuhanowskich.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4058. (Teka Mohilewska).
800x566
114 KB


UBIEL
Dwór Moniuszków.
Widok od strony podjazdu. Dwór drewniany, parterowy z facjatą i portykiem kolumnowym; z prawej strony w głębi fragment czworobocznej wieży. Napis: Ubiele. Dom w którym urodził się Stanisław Moniuszko - 5 maja 1819. W G. Mińskiej St. Moniuszko urodził się d. 5 maja 1819 - W Warszawie umarł 4 Czerwca 1872 miał lat 54. -; napis na podkładzie: G. Mińska Ubiele.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,1 x 28,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4511. (Teka Mińska).
800x602
101 KB

WOROŃCZA
Pałac Mierzejewskich dawniej Niesiołowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z dwoma portykami kolumnowymi, nad którymi facjaty, kryty dachem łamanym z lukarnami; wokół dziedzińca parterowe oficyny. Dat.: 18 Lipca 1876. Napis: Wojewoda Kurcz. 1786. Dawna rezydencja Niesiołowskiego Józefa Wojew. Nowogrodzkiego teraz Mierzejewskich - Worończa; napis na podkładzie: Worończa G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4512. (Teka Mińska).
800x541
83 KB


ŻUKOWY BOREK
Widok ogólny od strony rzeki Jaczonki, z drewnianą cerkwią p.w. Opieki NMP. Dat.: Żukowy Borek 15 Sierpnia 1876. Napis: Miejsce urodzenia Antoniego Pielkiewicza (Adam Pług); napis na podkładzie: Żukowy Borek nad Niemnem.  G. Mińska. Tu lata dziecinne przepędził Antoni Pielkiewicz (Adam Pług) urodz. w Zamoście; dalej wiersz Syrokomli: Nie zginie w pamięci... Żukowy Borek Syrokomla; Napis na kartce doklejonej do podkładu: Żukowy Borek. Gubernia Mińska. Tu dziecinne lata przepędził Antoni Pielkiewicz (Adam Pług) współczesny powieściopisarz i poeta - urodzony w Zamościu; dalej wiersz Syrokomli; ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4514. (Teka Mińska).
800x566
68 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)