Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Mińska

Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.HORODYSZCZE
(G. Mińska)
Klasztor Benedyktynów pod Pińskiem założony r. 1662 przez J.K. Kopcia.
800x550
127 KB

KAROLIN POD PIŃSKIEM
(G. Mińska)
Ruiny Zamku Xiążąt Wiszniowieckich. Zniszczony został r. 1709 w czasie wojen Piotra W-go przeciw Karolowi XII.
800x550
113 KB

LESZCZ POD PIŃSKIEM
(G. Mińska)
Stary Klasztór w którym się skrył Wojsiełk syn Mendoga Wielkiego Xięcia Litewskiego ścigany przez stryja Trojnata.
800x541
101 KB

DUBOJ
(G. Mińska)
Majętność nadana r.1635 przez X. Albrechta Radziwiłła Jezuitom Pińskim. Póżniej została własnością familij Kurzenieckich.
800x543
96 KB

TURÓW NAD PRYPECIĄ
(Gub. Mińska)
Stolica Xięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto Założone w IX wieku przez Tura za czasów najazdów Normandów Waregów. Rezydencya niegdyś Władyki czyli Biskupa Turowskiego i Pińskiego.
800x539
89 KB

UBIEL
(G. Mińska)
Własność familij Moniuszków. Tu się urodził Stanisław Moniuszko Kompozytor d. 5 Maja 1820 r.
800x540
118 KB

ZAOSIE
(G. Mińska)
Niegdyś Własność Stryja Adama Mickiewicza. Adam tu się urodził r. 1798 Grudnia 24 w czasie gdy ojciec jego Mikołaj zarządzał gospodarstwem brata swojego.
800x540
122 KB

NIEŚWIEŻ
(G. Mińska)
Miasto znane od 1224 r. Około 1430 należało do Fedka z książąt litewskich następnie własność Kiszków. Po Annie Kiszczance żonie Brodatego Radziwiłła kasztelana Trockiego staje się własnością Radziwiłłów z których Mikołaj zwany Czarnym otrzymuje w 1549 r. tytuł księcia. Książe Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką zamek wymurował.
800x540
93 KB

MIR
(G. Mińska)
Ruiny wspaniałego zamku zbudowanego przez Jerzego Illinicza w końcu XV wieku. Syn tegoż schodząc bezpotomnie przekazał posiadłość swoją Ks. Krzysztofowi Mikołajowi Radziwiłłowi Sierotce roku 1568.
800x539
130 KB

NOWOGRÓDEK
(Gubernija Mińska)
Miasto i zamczysko wielce historyczne. - Po sławnym napadzie Tatarów r. 1241 - Erdziwiłł W. X. L. odbudował to miasto i do Litwy przyłączył. - Tu wedle podań niektórych historyków Mendog chrzest przyjąl i koronował się na Króla r. 1252. - W r. 1422 odbyły się tu ślubowiny Wł. Jagiełły z Zofiją X-czką Kijowską.
800x542
104 KB

HRUSZÓWKA
(G. Mińska)
Dziedzictwo familji Rejtanów teraz własność Józefa Rejtana.
800x541
116 KB

SMOLHOW
(Gub. Mińska)
Miejsce urodzenia poety Ludwika Kondratowicza znanego pod pseudonimem Władysława Syrokomli. - Urodził się d. 17 Września 1822 r. - Umarł w Wilnie d. 15 Września 1862 roku.
800x544
116 KB

ŁOHOJSK
(G. Mińska)
Miasteczko znane od r. 1128. - W 1505 Tatarzy zniszczyli tutejszy zamek i synów Symona Ks. Czartoryskiego w jasyr zabrali. Wasyl Tyszkiewicz Wojewoda Podlaski pojął Alexandrę Czartoryską córkę Symona. - Od tej pory Łohojsk staje się dziedzictwem Tyszkiewiczów potwierdzonem dla domu przywilejem Zygmunta I r. 1528. Po zburzeniu zamku przez Szwedów r. 1706 Hr. Stanisław Tyszkiewicz na zamczysku Klasztor Bazylianów fundował. - Dziś własność Hr. Konstantego archeologa i pisarza.
800x559
116 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)