Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Witebska - rysunki i akwarele

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.ANSPACH (ANSPAKI)
Pałac Heywardów.
Widok od strony wody. Na wysokim brzegu pałac dwukondygnacjowy o zróżnicowanej bryle, z dwiema wielobocznymi, zwieńczonymi krenelażem wieżami na narożach. W części środkowej ryzalit na parterze i taras na pierwszym piętrze. Napis: Anspaki; napis na podkładzie: G. Witebska Białoruś Anspaki.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4095. (Teka Witebska).
800x581
112 KB

CZASZNIKI
Widok ogólny miasteczka z kościołem i klasztorem podominikańskim od strony rzeki Ułanki. W otoczeniu parterowej zabudowy mieszkalnej dwuwieżowy kościół z transeptem i budynki klasztorne; z prawej strony cerkiew z kopułą i czworoboczna wieża dzwonnicy. Dat.: 20 Czerwca 1876. Napis: Czaszniki; Kościół Dominikanów rzeka Ulanka - Stare Zamczysko - Wincenty Wołodkiewicz żona Zofia Harting; napis na podkładzie: G. Witebska. Czaszniki. Tu się wznosił zamek Xiążąt Potockich w ziemi ... [nieczytelne]. Z tego zamku X. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Hetman Lit. r. 1564 wyszedłszy zbił pod Iwańskiem wojsko Moskiewskie prowadzone przez X. Szujskiego który 23 Stycznia w bitwie poległ. Tu także odniósł zwycięstwo X. Roman Sanguszko Het. Pol. gdzie Hołowina Piotra wziął w niewolę r. 1570. - Stefan Batory przyjmował tu posłów Moskiewskich r. 1580 idąc na Wielkie Łuki. - Na Zamczysku stoi Kościół i Klasztor XX Dominikanów wzniesiony przez Zygmunta Słuszkę, Chorążego Lit. r. 1674. -
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4097. (Teka Witebska).
800x536
100 KB

LIKSNA
Ruiny zamku Zybergów i kościół p.w. Jezusa, Marii i Józefa.
Widok od strony drogi. Pałac dwukondygnacjowy z ryzalitami bocznymi, zwieńczony attyką; w trzykondygnacjowej części środkowej taras wsparty na arkadach i zewnętrzne schody; z prawej stronyjednonawowy kościół z sygnaturką nad wejściem. Dat.: Lixna 26 maja. Napis: rzeka Dźwina - Hr. Henryk Plater Zyberg; napis na podkładzie: Lixna; G. Witebska. Lixna dawniej Lixten przy ujściu Lixnienki do Dźwiny. Tu mieszkali Komturowie Dynaburscy. R. 1626 podczas wojny Szwedzkiej Horn został pobity przez Alex. Gąszowskiego Wojewodę Smoleńskiego. Pałac i Kościół zbudowany 1770 przez Józefa Zyberga Wojew. Inflanckiego; Dynaburski Komtur Zyberg tu mieszkał r. 1292, przez niego list pisany do Mistrza Krzyżaków ... [nieczytelne] de Rosbach o zburzeniu Wilna.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,3 x 27,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4109. (Teka Witebska).
800x581
86 KB

OŚWIEJ
Pałac Szadurskich dawniej Hilzenów.
Widok pałacu od strony wody. Pałac dwukondygnacjowy z ryzalitami i ukośnie ustawionymi oficynami połączonymi z korpusem łącznikami. Dat.: Oświej 30 Maja. Napis: Władysław Szadurski ż. Stefanja Borch; napis na podkładzie: G. Witebska. Białoruś. Oświej. Pałac założony przez Hilzena.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4112. (Teka Witebska).
800x578
92 KB

POŁOCK
Kościół i klasztor pojezuicki.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół trzynawowy (?), dwuwieżowy, z kopułą na skrzyżowaniu naw; z lewej strony w głębi fragment trzykondygnacjowego budynku klasztornego; z prawej dwukondygnacjowy budynek z ryzalitem. Dat.: 23 Czerwca. Napis: Połock.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,3 x 27,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4114. (Teka Witebska).
800x571
102 KB

WARKLANY
Kościół parafialny p.w. NMP.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół dwuwieżowy z portykiem kolumnowym i transeptem; z lewej strony w głębi kaplica grobowa Borchów centralna na planie koła z kopułą i portykiem kolumnowym. Napis: Warklany; napis na podkładzie: G. Witebska - Białoruś - Warklany, Kościół.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,3 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4122. (Teka Witebska).
800x582
101 KB

WARKLANY
Pałac Sanguszków dawniej Borchów.
Widok elewacji ogrodowej od strony wody. Pałac dwukondygnacjowy z ryzalitami, część środkowa trzykondygnacjowa z wieżą i portykiem kolumnowym w wielkim porządku, nad którym taras; po odby stronach dwukondygnacjowe oficyny połączone z korpusem parterowymi członami. Dat.: 11 Czerwca Warklany 1875. Napis: Pałac 1789 p. Hr. Michała Borcha; napis na podkładzie: Warklany - G. Witebska - Własność Maryi Borch córki Karola - żona X. Pawła Sanguszki, - córka Teresa.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4121. (Teka Witebska).
800x583
99 KB

WITEBSK
Cerkiew starowierców.
Widok od strony rzeki Dźwiny. Z prawej strony cerkiew z kopułą oraz wieżyczką w fasadzie; z lewej strony w głębi cerkiew z trzema kopułami. Dat.: 21 Czerwca. Napis: Stare Zamczysko; Witebsk - Cerkiew Starowierców Najdawniejsza - rzeka Dźwina; napis na podkladzie: Witebsk Białoruś.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4126. (Teka Witebska).
800x588
85 KB

WITEBSK
Kościół, ratusz i kościół farny pobernardyński p.w. św. Antoniego.
Zlewej strony dwuwieżowy kościół z kopułą; w głębi ratusz z czworoboczną wieżą zegarową; z prawej strony kościół pobernardyński, dwuwieżowy; przy kościele dwukondygnacjowy budynek poklasztorny. Napis: Witebsk Kościół Katolicki; napis na podkładzie: Witebsk Kościół Katolicki; napis na kartce doklejonej do podkładu: Witebsk nad Dźwiną. - (G. Witebska). - Miasto starożytne znane od 1021-go roku.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4125. (Teka Witebska).
800x581
103 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Ruiny zamku.
Widok od strony wody. Napis na podkładzie: G. Witebska.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4131. (Teka Witebska).
800x561
83 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)