Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Podole (1) i Ziemia Czerwieńska
rysunki i akwarele

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.BRZEŻANY
Zamek Sieniawskich później Czartoryskich.
Widok od strony Złotej Lipy. Zamek o zróżnicowanej bryle z ryzalitami, wieloboczną wieżą, kaplicą zamkową i ryzalitem bramnym z arkadowym podjazde; w głębi fragment dwóch kopuł kościoła; z prawej parterowe budynki. Napis: Brzeżany rz. Złota lipa; Zamek Sieniawskich; Brzeżany rz. Złota Lipa Galicya.
1878-1880. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 22,7 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4521. (Teka Różnych Krajów).
800x637
102 KB

CHMIELNIK
Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy.
Widok od strony rzeki Boh. Z lewej strony kościół z wyodrębnionym, półkoliście zamkniętym prezbiterium i z sygnaturką; na brzegu rzeki dwukondygnacjowa, wieloboczna wieża ze skarpami, zwieńczona krzyzem. Napis: Chmielnik; X. Swidowicz; Napis na podkładzie: Chmielnik. Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2944. (Teka Podole).
800x558
78 KB

CZARNOKOZIŃCE
Pałac Sarneckich i ruiny zamku.
Widok ogólny. Pałac dwukondygnacjowy z wgłębnym portykiem kolumnowym a wielkim porządku; z lewej strony kościół p.w. św. Józefa z wyodrębnionym prezbiterium i czworoboczną wieżą zwieńczoną latarnią; z prawej strony na wzgórzu ruiny zamku. Dat.: Czarnokozińce Czerwca 5. Napis na podkładzie: Podole Czarnokozińce, - ruiny zamku.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,1 x 28 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2947. (Teka Podole).
800x567
71 KB

CZARNOMIN
Pałac Czarnomskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku. Napis na podkładzie: Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2949. (Teka Podole).
800x565
94 KB

CZARNY OSTRÓW
Pałac Przeździeckich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z parterowym ryzalitem z tarasem na pierwszym piętrze; z lewej strony parterowy pawilon z narożną czworoboczną wieżą z krenelażem i wieżyczką zegarową oraz dwukondygnacjowym ryzalitem ze schodkowym szczytem i balkonem; wieża pawilonu połączona z korpusem łącznikiem wspartym na wielkiej arkadzie. Dat.: 11 Czerwca. Napis: Czarny Ostrów; Hr. Karol Przeździecki ż. Lachman; napis na podkładzie: Podole Czarny Ostrów, - pałac.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2952. (Teka Podole).
800x498
104 KB

DUNAJOWCE
Pałac Krasińskich, kościół i klasztor pokapucyński.
Widok od strony drogi. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym zwieńczonym schodkowym przyczółkiem oraz balkonem; z lewej strony w głębi budynki dawnego klasztoru oraz fragment kościoła z kopułą. Dat.: 19 Czerwca. Napis: Klasztor po Kapucynach; Dom Hr. Generała Krasińskiego w Dunajowcach tu urodził się Zygmunt Krasiński d. 23 Lutego 1811 ... [nieczytelne]; napis na podkładzie: Podole Dunajowce, - dom w którym urodził się Zyg. Krasiński.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2959. (Teka Podole).
800x576
77 KB

DZYGÓWKA
Kościół parafialny p.w. Zesłania Ducha Świętego i pałac Jaroszyńskich.
Kościół jednonawowy z sygnaturką, z fasadą z balkonem wspartym na kolumnach, zwieńczoną ozdobnym szczytem; w wejściu na cmentarz kościelny dwie czworoboczne dzwonnice; na pierwszym planie kolumna z figurką Matki Boskiej; z lewej strony dwukondygnacjowy pałac z balkonem wspartym na kolumnach i oficyny. Dat.: Dzygówka 11 Sierpnia. Napis: Stanisław Jaroszyński - Stanisław Jaroszyński; napis na podkładzie: Podole Dzygówka, dwór i Kośc. paraf.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2962. (Teka Podole).
800x551
90 KB

JARMOLIŃCE
Kościół pobernardyński.
Widok fasady i elewacji bocznej kościoła zwieńczonego attyką balustradową, z kopułą na wysokim bębnie; w narożu ogrodzenia wieloboczna dzwonnica; za kościołem ruiny budynku klasztornego. Napis: Jarmolińce; Kościół po Bernardynach; napis na podkładzie: Jarmolińce Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2975. (Teka Podole).
800x571
104 KB

KAMIENIEC PODOLSKI
Katedra p.w. śś. Piotra i Pawła i minaret.
Widok fasady zwieńczonej trójkątnym szczytem i elewacji bocznej z przylegającą kaplicą kopułową; obok wolnostojąca, czworokątna dzwonnica; przed kościołem minaret z figurą - pozostałość dawnego meczetu. Dat.: 14 Czerwca -. Napis: Kamieniec. Katedra i Minaret turecki; 1765 Mikołaj Demboski biskup Katedrę odnowił; napis na podkładzie: Kamieniec Podolski Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2979. (Teka Podole).
800x581
82 KB

KAMIONKA
Pałac Wittgensteinów.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z dwukondygnacjowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem i półkolistym tarasem wspartym na kolumnach; poobu stronach parterowe oranżerie; z prawej strony oficyna z portykiem kolumnowym; z lewej fragment analogicznej (?) oficyny. Napis: Kamionka widok od Dniestru; napis na podkładzie: Podole Kamionka, pałac.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2978. (Teka Podole).
800x574
101 KB

KIRNASÓWKA
Dwór Drohojowskich.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z gankiem i dwukondygnacjową oficyną; z prawej strony parterowy budynek z podcieniem. Dat.:19 Sierpnia. Napis: Seweryn Drohojewski żona Sobańska; napis na podkładzie: Podole Kirnasówka.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2980. (Teka Podole).
800x558
82 KB

KUDRYŃCE
Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i ruiny zamku.
Cerkiew jednonawowa, trzykopułowa; z prawej strony na wzniesieniu ruiny zamku. Dat.: 5 Czerwca. Napis: Kudryńce Hr Jana Koziebrodzkiego żona Stojowska; napis na podkładzie: Kudryńce na brzegu Smotrycza Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,1 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2984. (Teka Podole).
800x586
81 KB

KURYŁOWCE MUROWANE
Pałac Komarów.
Widok od strony ogrodu. Pałac trzykondygnacjowy z ryzalitami, portykiem kolumnowym w wielkim porządku i tarasem pierwszego piętra wspartym na kolumnach obiegających elewację; przed tarasem taras ziemny i arkadowy mur oporowy. Dat.: 14 Lipca. Napis: rzeka Żwan; Czychaczew Nicolas; Kuryłowce Murowane niegdyś Własność Komarów Alexan.; napis na podkładzie: Kuryłowce Murowane Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2987. (Teka Podole).
800x593
99 KB

LATYCZÓW
Baszta i mury zamku Potockich, kościół parafialny podominikański p.w. Wniebowzięcia NMP i klasztor.
Widok murów obronnych z cylindryczną basztą od strony drogi; w głębi kościół z sygnaturką i zabudowania klasztorne. Napis: Latyczów G. Podolska; Miasto znane przed r. 1400. Zniszczone przez Tatarów. Baszta starego Zamku zbudowanego za Króla Stefana przez Jana Potockiego r. 1607. Kościół po Dominikanach z cudownym obrazem MBoskiej; napis na podkładzie: G. Podolska Latyczów, resztki zamku i koś. po-Dominikański.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,1 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2991. (Teka Podole).

Koronowany 4.10.1778 roku obraz Matki Bożej Latyczowskiej znajduje się obecnie w Lublinie w kaplicy ss. Służek NMP.

800x584
97 KB

NIEMIRÓW
Pałac Strogonowów dawniej Potockich.
Widok od strony ogrodu. Pałac na planie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacjowy z wyższą częścią środkową półkoliście zamkniętą i otoczoną kolumnadą oraz ryzalitami bocznymi z dziesięciokolumnowymi portykami. Dat.: 29 Sierp. 1871 [?]. Napis: Niemirów - Marya z Potockich Strogonow; napis na podkładzie: Niemirów Gub. Podolska. Wyrugowawszy Olgerd W.X.L. Tatarów oddał Podole r. 1331. Synowcom Korjatowiczom. Niejakiś Niemira wynagrodzony ziemią za długi orężem - Wybudował ... [nieczytelne] 1688. - Kozacy pod Chmielnickim r. 1648 wielką rzeź sprawili - Własność Jeremiasza Wiśniowieckiego, a następnie familij Szczęsnego Hr Potockiego.
1871 [?]. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,4 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3005. (Teka Podole).
800x542
80 KB

OBODÓWKA
Pałac Sobańskich.
Widok ogólny od strony rzeki Bernardynki. Pałac dwukondygnacjowy z tarasem wspartym na arkadach, wieżą z krenelażem oraz oficyną połączoną z korpusem arkadowym łącznikiem. Dat.: 21 Sierp. Napis: Obodówka Felix Sobański; rzeka Berładynka; pałac zbudowany przez Michała Sobańskiego; napis na podkładzie: Obodówka, pałac Podole.
1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3007. (Teka Podole).
800x563
65 KB

OLESKO
Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy i NMP.
Widok fasady. Kościół jednonawowy z sygnaturką, wyodrębnionym przedsionkiem, wieloboczną kaplicą kopułową i wieloboczną kaplicą - wieżą z kopułą; cmentarz kościelny otoczony kamiennym murem z bramą; z prawej na pierwszym planie fragment budynków z portykami kolumnowymi. Napis: Olesko Groby Daniłowiczów; napis na podkładzie: Galicya.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 22,8 x 28,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4561. (Teka Różnych Krajów).
800x586
89 Kb

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)