Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Grodzieńska - rysunki i akwarele (2)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
GNIEZNO (HNIEZNO)
Kościół p.w. św. Michała.
Widok od strony drogi. Kościół kamienny, jednonawowy, ze skarpami i przylegającą do fasady czworoboczną, zwężającą się uskokowo wieżą. Dat.: Hniezna 6 Czerwca 1877. Napis: data na cegle wyciśnięta 1121. Hniezna; napis na podkładzie: Hniezno G. Grodzieńska. Kościół bardzo starożytny w ścianie zewnętrznej jest wyciśnięty 1121, niewiadomo czy to wzmianką jest roku -.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,9 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4364. (Teka Grodzieńska).
800x564
76 KB

HIERONIMÓW
Pałac.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z dwukondygnacjową częścią środkową zwieńczoną trójkątnym przyczółkiem, z balkonem i czworobocznym belwederem. Dat.: Hieronimów 1868 2 Lipca. Napis na podkładzie: Hieronimów, g. Grodzieńska.
1868. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i gwaszem. 22,5 x 29,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4361. (Teka Grodzieńska).
800x636
119 KB


JABŁONÓW
Pałac Łubieńskich.
Widok od strony rzeki. Pałac parterowy ze skrzydłami; po obu stronach oficyny. Napis na podkładzie: Jabłonów nad Niemnem G. Grodzieńska. Własność Hrabiny Zofij Łubieńskiej.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,9 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4369. (Teka Grodzieńska).
800x541
84 KB


KAMIENIEC LITEWSKI
Widok ogólny z cylindryczną wieżą dawnego zamku zwieńczoną krenelażem. Dat.: Kamieniec Litewski 20 Kwiet. 1876. Napis na podkładzie: Kamieniec Litewski G. Grodzieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Kamieniec Litewski. Gubernija Grodzieńska. Miasteczko leżące na granicy puszczy Białowieżskiej niedaleko Brześcia Litewskiego. Wieża dotąd stojąca pozostała z obronnrgo zamku zbudowanego przeciw Jadźwingom około r. 1276 przez Oleska z rozkazu Księcia Wołyńskiego; ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,4 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4372. (Teka Grodzieńska).
800x550
98 KB

KAMIENIEC LITEWSKI
Widok ogólny z wieżą dawnego zamku i synagogą krytą dachem łamanym. Dat.: Kamieniec Litewski 20 Kwiet.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,4 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4372 - odwrocie. (Teka Grodzieńska).
800x521
82 KB

KOBRYŃ
Szpital.
Widok ogólny dwukondygnacjowych zabudowań szpitalnych. Napis: widok mojego więzienia w Szpitalu; napis na podkładzie: Szpital w Kobryniu (więzienie N. Ordy).
1866. Rys. ołówkiem. 19,1 x 25,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4376. (Teka Grodzieńska).
800x585
90 KB


MASALANY
Pałac Bispingów.
Widok od strony ogrodu. Pałac parterowy, ze skrzydłami bocznymi z kolumnowymi podcieniami, oraz półkolistym portykiem kolumnowym i wieloboczym belwederem zwieńczonym krenelażem w części środkowej korpusu. Napis: Masalany; napis na podkładzie: G. Grodzieńska. Masalany - Pałac.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 22,5 x 29,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4384. (Teka Grodzieńska).
800x606
90 KB

MOŁODÓW
Cerkiew unicka.
Widok fasady i elewacji bocznej. Cerkiew drewniana z dwiema wieżyczkami w fasadzie; przed cerkwią czworoboczna, drewniana dzwonnica. Napis: Cerkiew Unicka w Mołodowie; Napis na podkładzie: G. Grodzieńska Mołodów - cerkiew unicka.
1864. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20 x 24,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4389. (Teka Grodzieńska).
800x633
111 KB


MOŁODÓW
Pałac Skirmuntów.
Widok od strony ogrodu. Pałac parterowy, wysoko podpiwniczony, z wielobocznym ryzalitem środkowym z kolumnami i ryzalitami bocznymi w formie portyków kolumnowych. Dat.: Mołodów 11 Czerwca 1864. Napis na podkładzie: G. Grodzieńska Mołodów - Pałac.
1864. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 25 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4388. (Teka Grodzieńska).
800x607
105 KB

NOWOSZYN
Dwór.
Widok od strony ogrodu. Dwór parterowy z podcieniem kolumnowym; po obu stronach oficyny; wszystkie budynki kryte dachami łamanymi. Dat.: Nowoszyn 19 Września 1863. Napis na podkładzie: G. Grodzieńska Nowoszyn - dwór.
1863. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i sepią. 20 x 24,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4392. (Teka Grodzieńska).
800x639
104 KB

OBRĘBSZCZYZNA
Dwór.
Widok od strony ogrodu. Dwór parterowy z gankiem i oranżerią. Dat.: Obrębszczyzna 8 Września 1868. Napis na podkładzie: Grodzieńska Obrębszczyzna - dwór.
1868. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 22,4 x 29,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4393. (Teka Grodzieńska).
800x598
96 KB

OLESZEWICZE
Pałac Niezabitowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z ryzalitem z tarasem wspartym na kolumnach; części boczne pałacu parterowe na wysokim podpiwniczeniu. Dat.: 8 Maja. Napis: Oleszewicze od dziedzińca; Konstanty Niezabitowski żona Kamińska; napis na podkładzie: Oleszewicze G. Grodzieńska.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,9 x 28,9 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4395. (Teka Grodzieńska).
800x542
75 KB


OLESZEWICZE
Pałac Niezabitowskich.
Widok od strony ogrodu. Pałac z wielobocznym ryzalitem i werandą. Dat.: 9 Maja. Napis: Oleszewicze od ogrodu -  Konstanty Niezabitowski; napis na podkładzie: Oleszewicze G. Grodzieńska.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,8 x 28,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4394. (Teka Grodzieńska).
800x519
89 KB


PIESKI
Dwór.
Widok od strony wody. Dwór parterowy z gankiem kolumnowym; z prawej strony fragment dwukondygnacjowej oficyny z kopułą i dobudowaną oranżerią; z lewej wiatrak. Dat.: Pieski 8 marca 1865. Napis na podkładzie: G. Grodzieńska Pieski - dwór.
1865. Rys. ołówkiem podmalowany sepią i akwarelą. 20 x 24,9 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4397. (Teka Grodzieńska).
800x571
101 KB


PONIEMUŃ
Pałac Lachnickich.
Widok od strony rzeki Niemen. Pałac z portykiem kolumnowym i tarasem na wysokiej podmurówce w elewacji bocznej oraz belwederem nad półkolistym rezalitem w elewacji ogrodowej; poniżej szklarnia i dwukondygnacjowy budynek. Dat.: 5 Sierp. Napis: Poniemuń - Lachnickiego pod Grodnem; napis na podkładzie: G. Grodzieńska Poniemuń - dwór.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19 x 25,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4400. (Teka Grodzieńska).
800x514
91 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)