Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Grodzieńska

Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.BEREZA KARTUZKA
(G. Grodzieńska)
Klasztor Kartuzów założony r. 1618 przez X. Lwa Sapiehę w pięknej i bogatej okolicy nad rzeką Jasiołdą roku 1706 zdobywany przez Karola XII Króla Szwedzkiego.
800x533
97 KB

GRODNO
(G. Grodzieńska)
Znane miasto od r. 1128. Na ruinach Zamku obronnego W.X. Erdziwiła synowca X-a Mendoga stoi Zamek w którym się odbył ostatni Sejm.
800x543
107 KB

GRODNO NAD RZEKĄ NIEMNEM
(G. Grodzieńska)
Kościół farny ufundowany przez W. Księcia Witolda na schyłku XIV wieku. Wzniesiony następnie wspaniały Kościół dla zakonu Jezuitów przez Isajkowskiego biskupa Smoleńskiego r. 1633. Obok Kościoła przy Ulicy Brygidzkiej stoi dotychczas kamienica, w której umarł Stefan Batory r. 1587.
800x548 108 KB

HIERONIMÓW
(G. Grodzieńska)
Własność Hr. Jadwigi Olizarowey z domu Dziekońskiej. Pałac zbudowany przez Generała Kaźmierza Dziekońskiego - o mil trzy od Bialegostoku.
800x543
111 KB

JANÓW
(Gub. Grodzieńska)
Miasteczko gdzie Święty Andrzej Bobola umarł 17 Maja 1657 roku.
800x550
107 KB

KAMIENIEC LITEWSKI
(Gubernija Grodzieńska)
Miasteczko leżące przy granicy puszczy Białowieżskiej, niedaleko Brześcia Litewskiego. - Wieża dotąd stojąca pozostała z obronnego zamku zbudowanego przeciw Jadźwingom około r. 1276 przez Oleska z rozkazu Włodzimierza Księcia Wołyńskiego.
800x551
112 KB

KNYSZYN
(Gub. Grodzieńska)
Mikołaj Radziwiłł biskup Żmujdzki darował to miasteczko Królowi Zygmuntowi I. Ostatnie chwile spędził tu Król Zygmunt August 1572 r. 7 lipca Starostą Knyszyńskim był Jan Zamojski Hetman W. K. W ostatnich czasach Knyszyn oddany został na kilka pokoleń familii Hrabiów Krasińskich.
800x551
114 KB

KOŁOŻA
(G. Grodzieńska)
Świątynia Pańska pod Grodnem na brzegu Niemna założona r. 1409 przez niewolników za wojen Witolda W.X. Litewskiego.
800x547
118 KB

LISZKÓW
Niedaleko Druskienik na lewym brzegu Niemna prawdopodobnie dawna twierdza Litewska Nauenpillis. Na górze (pilkalnas) wznoszą się resztki wieży Kamiennej. Twierdza zdobyta i zniszczona przez W. Marszałka i Komtura Krzyżackiego Kuno Hattenstein 1381 r.
800x537 121 KB

MERECZOWSZCZYZNA
(G. Grodzieńska)
Pałac P. Wandalina Pusłowskiego i dom w którym się urodził Tadeusz Kościuszko 12 Lutego 1746 r.
800x551
112 KB

MOŁODOW
(G. Grodzieńska)
Pałac zbudowany przez Szymona Skirmunta o trzy mile od Pińska.
800x550
115 KB

ROŻANA
(G. Grodzieńska)
Posiadłość familij Sapiehów. W kaplicy Pałacu przez lat kilka spoczywało ciało S-go Kazimierza uwiezione z Katedry Wileńskiej w czasie wojen r. 1655. Ostatnim właścicielem Rożany był Eustachy Sapieha.
800x547
116 KB

SKOKI
(Gubernia Grodzieńska)
Niedaleko Brześcia miejsce urodzenia Juliana Ursyna Niemcewicza wojaka, pisarza i poety. - Urodził się 16 Lutego 1757 r. Umarł w Paryżu 21 Maja 1841 r.
800x550
123 KB

SWISŁOCZ
(G. Grodzieńska)
Kościół fundowany r. 1666. W miasteczku Hrabia Wincenty Tyszkiewicz założył swoim kosztem r. 1806 sławne Gimnazium dla uczącej się młodzieży.
800x533
113 KB

WYSOKIE LITEWSKIE
(Gub. Grodzieńska)
Starożytne siedlisko Książąt Sapiehów. - Książe Aleksander Sapieha Kanclerz W. Litewski ufundował w r. 1785 Klasztor X.X. Bonifratrów ze szpitalem dla chorych. - Teraz własność Hrabiny Maryi Potockiej.
800x551
126 KB


ZAKOZIEL
(Gub. Grodzieńska)
Kaplica Rodowa Orzeszków w Zakozielu.
800x513
93 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska  
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)