Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Mohylewska - rysunki i akwarele

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
DASZKÓWKA
Pałac Żukowskich.
Widok ogólny usytuowanego na wzniesieniu trzykondygnacjowego pałacu z loggiami w elewacji ogrodowej; poniżej dwukondygnacjowy budynek oraz młyn wodny. Dat.: 15 Sierp. 1877. Napis: Daszkówka nad Dnieprem; Edward Żukowski Witold syn; żona Emilia Ciechanowiecka; napis na podkładzie: Daszkówka G. Mohilewska. Własność Edwarda Żukowskiego.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 29,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4937. (Teka Mohilewska).
800x557
79 KB


FASZCZÓWKA
Kościół pojezuicki p.w. NMP.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół dwuwieżowy z transeptem i fasadą ze szczytem o spływach wolutowych. Napis: Kościół Pojezuicki zał 1754. Xiądz Gołkiewicz; Faszczówka; napis na podkładzie: Faszczówka G. Mohilewska. Kościół Pojezuicki założony1754. Obraz cudowny Matki Boskiej -.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4938. (Teka Mohilewska).
800x530
88 KB


HOMEL
Pałac Paskiewiczów.
Widok od strony ogrodu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku, z nadbudowaną w części centralnej trzecią kondygnacją nakrytą kopułą; z prawej strony pawilon z czworoboczną wieżą zwieńczoną krenelażem oraz z kolumnadą, przed którą na tarasie pomnik księcia Józefa Poniatowskiego; z lewej strony dwukodygnacjowy pawilon z kaplicą; oba pawilony połączone z korpusem galeriami. Napis: Homel od ... [nieczytelne]; napis na podkładzie: Homel G. Mohilewska. Tu przed pałacem stoi pomnik X. Józefa Poniatowskiego dzieło Torwaldsena wykonanykosztem składki wojskowej po pięć groszy, przeznaczony dla Warszawy. Własność X. Paskiewicza.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,6 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4939. (Teka Mohilewska).
800x424
65 KB


HORKI
Instytut Agronomiczny.
Widok fasady i elewacji bocznej trzykodygnacjowego budynku z ryzalitami. Dat.: 9 Sierp. 1877. Napis: Instytut Agronomiczny Horki; napis na podkładzie: Hory Horki G. Mohilewska Instytut Agronomiczny założony r 1838. Niegdyś własność Lwa Sapiehy - później Leona Sołłohuba.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4941. (Teka Mohilewska).
800x539
101 KB


HORODNIA
Pałac Wasilewskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z portykiem kolumnowym; obok fragment parterowej oficyny; zlewej strony w głębi parterowy budynek mieszkalny z gankiem kolumnowym. Napis: Horodnia - Ignacy Wasilewski żona Ciudziuwicka; napis na podkładzie: Horodnia G. Mohilewska. Własność Ignacego Wasilewskiego.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4940. (Teka Mohilewska).
800x559
73 KB


MASALSZCZYZNA
Pałac Ciechanowieckich.
Widok ogólny od rzeki. Pałac parterowy z dwoma dwukondygnacjowymi ryzylitami (?) i usytuowanym zlewej strony z portykiem kolumnowym. Dat.: Masalszczyzna 11 Sierp. 1877. Napis: Włodzimierz Ciechanowiecki ż. Ludwika Sianożęcka; napis na podkładzie: Masalszczyzna Gub. Mohilewska; Własność Włodzimierza Ciechanowieckiego.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4943. (Teka Mohilewska).
800x518
74 KB


MOHYLEW
Widok ogólny od strony rzeki Dniepr. Z lewej strony dwuwieżowy kościół pobernardyński; obok dwukondygnacjowy budynek klasztorny; w głębi cerkiew; z prawej strony na drugim brzegu kościół jednonawowy z wieżą i dwie jednokopułowe cerkwie; na pierwszym planie drewniany most. Dat.: 10 Sierp. 1877. Napis: Kościół po Bernardynach teraz Archiwum; Mohilew; Dniepr; napis na podkładzie: Przedmieście Mohilewa rzeka Dniepr Kościół po Bernardyński teraz Archiwum.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4944. (Teka Mohilewska).
800x559
76 KB


TURSK
Pałac Sianożęckich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy, podpiwniczony, z kolumnowymi podcieniami oraz portykiem kolumnowym w wielkim porządku w dwukondygnacjowej części środkowej. Dat.: 24 Sierp. 1877. Napis: Tursk Władysław Sianożęcki; napis na podkładzie: Tursk G. Mohilewska. Własność Władysława Sianożęckiego.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4950. (Teka Mohilewska).
800x570
100 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)