Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ukraina - rysunki i akwarele.

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.BERDYCZÓW
Kościół Karmelitów Bosych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor.
Widok ogólny od strony rzeki Hniłopiaty. Na wysokim brzegu zespół klasztorny otoczony murem obronnym; kościół dwuwieżowy z kopułą z latarnią na skrzyżowaniu naw; na lewym brzegu rzeki, wśród zabudowań, wieża i kopuła cerkwi. Dat.: Berdyczów 3 Czerwca. Napis: Berdyczew; napis na podkładzie: G. Kijowska Berdyczew.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2832. (Teka Ukraina).
800x571
77 KB

BIAŁA CERKIEW
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, pałac Branickich.
Widok zespołu budynków pałacowych od strony placu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku; z lewej strony dwukondygnacjowa oficyna z wgłębnym portykiem kolumnowym oraz parterowy budynek mieszkalny; z prawej strony fragment analogicznego budynku; z lewej strony na wzniesieniu kościół na planie krzyża greckiego z kopułą z latarnią na skrzyżowaniu naw i portykiem kolumnowym między dwoma wieżami w fasadzie. Dat.: 25 Sierp. Napis: Białacerkiew - Pałac Branickich Wł. Branickiego Białocerkiew; napis na podkładzie: Ukraina Biała Cerkiew - pałac Branickich.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i sepią. 20 x 27,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2837. (Teka Ukraina).
800x579
97 KB

BIAŁA CERKIEW
Cerkiew i gimnazjum.
Widok cerkwi i zespołu budynków gimnazjalnych od strony placu. Cerkiew na planie krzyża greckiego z kopułą z latarnią na skrzyżowaniu naw i portykiem kolumnowym w fasadzie; na osi cerkwi trzykondygnacjowa dzwonnica-brama; z prawej strony trzykondygnacjowy budynek główny gimnazjum z portykiem kolumnowym oraz dwukondygnacjowe oficyny połączone z korpusem parterowymi łącznikami. Dat.: 25 Sier. Napis: Białocerkiew - Cerkiew; Hr. Władysław Branicki żona X-na Sapieżanka; Białocerkiew; Gimnazjum; napis na podkładzie: G. Kijowska. Biała Cerkiew, pałac i kościół. [!]
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,9 x 26,9 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2836. (Teka Ukraina).
800x572
75 KB

BIAŁOŁÓWKA
Ruiny zamku Koreckich i kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena.
Widok od strony rzeki. Na wysokim brzegu pozostałości murów obronnych z czworokątną basztą zwieńczoną krenelażem; w obrębie murów kościół z kolumnadą i trójkątnym przyczółkiem w fasadzie; z lewej dwuarkadowa dzwonnica. Sygn.: N. Orda. Napis: Kościół na Zamczysku Białołówka; napis na podkładzie: G. Kijowska Biała Cerkiew [!], - ruiny zamku; napis na kartce doklejonej do podkładu: Białołówka Zamek obronny założony w XVII wieku przez Annę z Chodkiewiczów Korecką dla schronienia uciekającym rodakom z niewoli pogańskiej. W ostatnich czasach należała do Hr Potockiego Starosty Szczyrzeckiego.
1870 Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,4 x 26,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2841. (Teka Ukraina).
800x591
97 KB

CZEHRYŃ
Widok ogólny miasteczka z jednowieżową cerkwią z kopułą; za rzeką Taśminą druga cerkiew. Napis: Czehryń; napis na podkładzie: G. Kijowska Ukraina Czehryń, miasteczko.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2853. (Teka Ukraina).
800x549
95 KB

HELENÓWKA
Dwór Rulikowskich.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z werandą. Dat.: 22 Czerw. Napis: Helenówka Edmunda Rulikowskiego żona Trypolska - O pół mili od Perypiatychy; napis na podkładzie: Ukraina Helenówka, - dwór.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,9 x 27,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2856. (Teka Podole).
800x556
112 KB

HUMAŃ
Rynek.
Widok ogólny. Z lewej strony zabudowa mieszkalna pierzei rynkowej; za nią fragment fasady dwuwieżowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP; w głębi parterowe kramy (?) z kolumnowymi podcieniami i dwukondygnacjowy budynek ratusza z zewnętrznymi schodami; z prawej strony zabudowania dawnego klasztoru bazylianów z czworokątną wieżą. Dat.: Humań 9. Lipca. Napis: Humań - Wieża w którą się schroniło 7 uczniów ... [nieczytelne] niegdyś klasztor Bazylianów ... [nieczytelne]; napis na podkładzie: G. Kijowska Humań, - rynek.
1870. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20 x 27,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2861. (Teka Ukraina).
800x567
69 KB

HUMAŃ
Kościół parafialny P.W. Wniebowzięcia NMP.
Widok fasady i elewacji bocznej dwuwieżowego kościoła z portykiem kolumnowym w wielkim porządku; z prawej strony kramy (?) z kolumnowymi podcieniami. Dat.: 9 Lipca Humań. Napis: Kościół w Humaniu; napis na podkładzie: Ukraina Humań, - pościół paraf.
1870. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 19,7 x 27,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2862. (Teka Ukraina).
800x576
83 KB

HUMAŃ
Park romantyczny w Zofiówce.
Widok Różowego Pawilonu na wyspie. Pawilon wieloboczny, dwukondygnacjowy. Napis: Staw Wyższy w Zofiuwce - Zofiówka; napis na podkładzie: Ukraina Humań, - Zofiówka, staw z wyspą; napis na kartce doklejonej do podkładu: Zofiówka. Ogród wspaniały o dwie wiorsty od Humania - Założony przez Hrabiego Szczęsnego Potockiego od imienia żony Zofii.
1870. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19 x 27,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2864. (Teka Ukraina).
800x568
84 KB

KORSUŃ
Cerkiew Preobrażeńska i Pałac Łopuchina dawniej Poniatowskich.
Widok ogólny od strony rzeki Roś. Cerkiew z kopułą i portykiem kolumnowym; obok czworoboczna wielokondygnacjowa dzwonnica; z prawej strony pałac na planie czworoboku z wieżami na narożach. Dat.: Korsuń 8 Maja. Napis na podkładzie: G. Kijowska Ukraina. Korsuń, - zamek (zbudował ks. Piotr Łopuchin).
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,6 x 28,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2876. (Teka Ukraina).
800x498
100 KB

PAWOŁOCZ
Ratusz.
Widok placu z parterową zabudową mieszkalną i parterowym ratuszem z arkadowymi podcieniami i facjatą zwieńczoną trójkątnym szczytem; z prawej strony w głębi fasada kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP; z lewej hełm dzwonnicy. Napis: Pawołocz, Ukraina; Pawołocz; napis na podkładzie: G. Kijowska Pawołocz, - rynek miasteczka.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,9 x 27,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2862. (Teka Ukraina).
800x587
79 KB

POHREBYSZCZE
Synagoga i kościół parafialny.
Z prawej strony drewniana synagoga z wyodrębnionym przedsionkiem i pomieszczeniem dla kobiet z galeryjką, kryta dachem uskokowym; z lewej strony w głębi jednowieżowy kościół z kopułą. Dat.: 16 Sierp. 1872. Napis: Bóżnica Żydowska - Pohrebyszcze; napis na podkładzie: G. Kijowska Ukraina Pohrebyszcze, - bóżnica żydowska.
1872. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 18,4 x 24,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2897. (Teka Ukraina).
800x581
85 KB

PUSTOCHA
Dwór dr Adolfa Knothe.
Widok ogólny parterowego dworu z gankiem od strony rzeki Rastawicy; na pierwszym planie młyn. Dat.: Pustocha 26 Maja. Napis na podkładzie: G. Kijowska Pustocha, młyny na Rastawicy.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2899. (Teka Ukraina).
800x580
76 KB

RZYSZCZÓW
Kościół potrynitarski p.w. Świętej Trójcy.
Widok ogólny od strony rzeki Dniepr. Kościół jednowieżowy z apsydą; z prawej strony trzyarkadowa dzwonnica; z lewej wieża cerkwi. Dat.: 23 Kwiet.1874. Napis: Rzyszczów Działyńskich. Klasztor Trynitarzy założony 1763 p. Szczaniawskiego S-ty Trychtonerskiego; Rzyszczew; napis na podkładzie: Rzyszczew nad Dnieprem. G. Kijowska. Tu Stefan Czarniecki przepłynął Dniepr za swoim hufcem pędząc za Tatarami.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2904. (Teka Ukraina).
800x499
97 KB

TAHAŃCZA
Widok ogólny z cerkwią Pokrowską jednowieżową z kopułą na skrzyżowaniu naw, fabryką sukna, dwukondygnacjowym budynkiem z balkonem wspartym na kolumnach i dwukondygnacjowym budynkiem z kolumnadą. Dat.: Tahańcza 11 Maja. Napis na podkładzie: G. Kijowska Ukraina Tahańcza.
1870-1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2917. (Teka Ukraina).
800x552
85 KB

WIERZCHOWNIA
Dom dr Adolfa Knothe.
Widok od strony podjazdu. Dom parterowy z facjatą i tarasem wspartym na kolumnach. Napis: Dom Doktora Adolfa Knotta w Wierzchowni; napis na podkładzie: Ukraina Wierzchownia.
1870-1872. Rys. ołówkiem. 20,1 x 27,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2928. (Teka Ukraina).
800x578
106 KB

WIERZCHOWNIA
Rezydencja Rzewuskich dawniej Hańskich.
Widok fasady i elewacji bocznej kaplicy pałacowej. Kaplica z czworokątnym przedsionkiem zwieńczonym wieloboczną wieżyczką przeprutą ostrołukowymi arkadami, nakrytą kopułą. Napis: Wierzchownia Hr. Ad. Rzewuskiego Generała ... [nieczytelne] Hańskich; Ukraina; Wierzchownia; napis na podkładzie: Ukraina Wierzchownia, kaplica.
1872. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2923. (Teka Ukraina).
800x584
91 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:
 

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)