Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Żmudź - rysunki i akwarele (1)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
BEJSAGOŁA
Pałac Komarów.
Widok od strony ogrodu. Pałac dwukondygnacjowy z półkolistym, trzykondygnacjowym ryzalitem środkowym nakrytym kopułą i ryzalitami bocznymi zwiańczonymi trójkątnymi przyczółkami; z lewej strony parterowy pawilon z wieżyczką zegarową. Dat.: 25 Sierpnia. Napis: Bejsagoła Wład. Komar; napis na podkładzie: Bejsagoła Kowieńska; 1-a Żona Zajączkowska córka Jadwiga za Zabiełło - 2-a żona Anna Kończa; napis na kartce doklejonej do podkładu: Bejsagoła G. Kowieńska. Własność Władysława Komara.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4029. (Teka Żmudź).
800x576
98 KB


BELMONT
Ruiny pałacy de Broel Platterów dawniej Hilzenów i kaplica p.w. Zbawiciela.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z ryzalitami, zwieńczony attyką pełną;z prawej strony do pałacu przylega dwukondygnacjowa kaplica z sygnaturką, z szerokimi schodami zewnętrznymi. Dat.: Belmonty 12 Czerwca 1876. Napis na podkładzie: Belmonty G. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Belmonty Gubernia Kowieńska; Ruiny pałacu Hilzena Wojewody Mścisławskiego. Teraz własność Hr. Felixa de Broel Plattera.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4030. (Teka Żmudź).
800x546
88 KB


BELWEDER
Pałac zw. Belweder Burbów
Widok ogólny elewacji ogrodowej  od strony rzeki Niemen. Dat.: 20 Sierpnia. Napis: Klet Burba Marszałek; Teodora Burba z domu Chlewińska; Belweder - Niemen; napis na podkładzie: Belweder gub. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Belweder nad Niemnem. - (G. Kowieńska). - Własność familii Burba. - Pałac wzniesiony przez Marszałka Kleta Burbę; ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4033 - odwrocie. (Teka Żmudź).
800x540
71 KB


BERŻANY
Pałac Czapskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy o zróżnicowanej bryle, z czworoboczną wieżą i sterczynami. Dat.: 1875 Berżany 23 Sierp. Napis: H. Czapski Adolf;  napis na podkładzie: Berżany G. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Berżany G. Kowieńska - Piękny pałac wzniesiony przez Hr. Adolfa Czapskiego.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4037. (Teka Żmudź).
800x459
85 KB


DZIEWAŁTÓW
Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy.
Widok fasady i elewacji bocznej jednowieżowego kościoła z wyodrębnionym prezbiterium. Napis: Dziewałtów;  napis na podkładzie: Dziewałtów. G. Kowieńska.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4040. (Teka Żmudź).
800x559
70 KB


GIEŁGUDYSZKI
Zamek Pusłowskich dawniej Giełgudów.
Widok od strony rzeki Niemen. Zamek dwukondygnacjowy z dwiema cylindrycznymi basztami na narożu. Dat.: 2 Sierpnia. Napis: Zamek Giełgudów; Stanisław Pusłowski;  napis na podkładzie: Zamek Giełgudów G. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Giełgudów Zamek. Gubernia Kowieńska. Zamek Giełgudowski nad Niemnem niedaleko Jurborka. Zbudował go prawdopodobnie Marszałek Zakonu Krzyżackiego Ulrich Jungingen i nazwał Königsburgiem. Należał do familij Eperies a następnie od r. 1686 do Giełgudów; ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4041. (Teka Żmudź).
800x517
99 KB


HANUSZYSZKI
Pałac Komarów.
Widok od strony stawu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku oraz krótkimi skrzydłami bocznymi, na których tarasy widokowe z balustradą. Dat.: Hanuszyszki 12 Września. Napis: Komara Władysława;  napis na podkładzie: G. Kowieńska Hanuszyszki. Władysław Komar ż. Marya Kierbedź - c. Eugenia; Syn Witold.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4043. (Teka Żmudź).
800x574
85 KB

KIEJDANY
Kościół ewangelicki.
Widok od strony rzeki Niewiaży. Na pierwszym planie most wsparty na kamiennych filarach; za rzeką z lewej strony kościół ewangelicki z cylindrycznymi wieżyczkami na narożach; obok budynki mieszkalne. Dat.: Kiejdany 30 Sierp. Napis: Groby Radziwiłłów - Kościół Kalwiński; napis na podkładzie: G. Kowieńska. Kiejdany.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4050. (Teka Żmudź).
800x542
99 KB

KIEJDANY
Pałac Czapskich dawniej Radziwiłłów.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z czworokątną wieżą zegarową, trzykondygnacjowym skrzydłem z lewej strony oraz oranżerią z tarasem z prawej strony. Dat.: Kiejdany 30 Sierp. Napis na podkładzie: G. Kowieńska. Kiejdany.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4049. (Teka Żmudź).
800x564
103 KB

KOWNO
Ratusz.
Widok od strony rynku. Z lewej strony fasada dwuwieżowego kościoła zwieńczona trójkątnym przyczółkiem, po obu stronach dwukondygnacjowe budynki poklasztorne; z prawej strony dwukondygnacjowy budynek ratusza z czworoboczną wielokondygnacjową wieżą przylegającą do fasady. Dat.: 25 Lipca. Napis: Kowno Ratusz; napis na podkładzie: Kowno.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 27 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4053. (Teka Żmudź).
800x547
101 KB

KRETYNGA
Kościół parafialny pobernardyński p.w. Zwiastowania NMP i klasztor.
Widok fasady i elewacji bocznej jednowieżowego kościoła z wyodrębnionym prezbiterium i sygnaturką; z prawej strony budynki klasztorne; całość otoczona kamiennym murem z bramami. Dat.: Kretynga 15 Sierp. Napis: Kościół XX Bernardynów założony i fundowany p. Jana Karola Chodkiewicza; napis na podkładzie: Kretynga G. Kowieńska.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,6 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4057. (Teka Żmudź).
800x541
104 KB


KRETYNGA
Pałac Tyszkiewiczów.
Widok ogólny od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z tarasem wspartym na filarach i schodami zewnętrznymi; z prawej strony pawilon z podcieniem. Dat.: 1875 - 14 Sierpnia. Napis: Kretynga; Hr. Józef Tyszkiewicz; napis na podkładzie: Kretynga G. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Kretynga nad rzeką Okmianą. G. Kowieńska. Dziedzictwo niegdyś Jana Karola Chodkiewicza - który tu fundował r. 1610 Kościół XX Bernardynów. Własność Józefa Hr. Tyszkiewicza.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4055. (Teka Żmudź).
800x540
104 KB


KRETYNGA
Pałac Tyszkiewiczów.
Widok elewacji ogrodowej od strony rzeki Okmiany. Pałac z trzema pozornymi ryzalitami.. Dat.: 15 Sierpnia 1875. Napis: Kretynga od Ogrodu.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4055 - odwrocie. (Teka Żmudź).
800x561
85 KB


PONIEMUŃ
Pałac.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy połączony parterowymi członami z dwukondygnacjowymi skrzydłami; z lewej strony za pałacem fragment budynku z dwiema wielobocznymi wieżami z krenelażem; w głębi fragment kościoła zdwiema wieżami; z prawej strony czworoboczny pawilon. Napis: Poniemuń od dziedzińca; napis na podkładzie: G. Kowieńska. Żmujdź. Poniemuń.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4066. (Teka Żmudź).
800x573
83 KB


RAUDAŃ
Zamek Platona Zubowa.
Widok od strony ogrodu. Zamek dwukondygnacjowy z wieżą i cylindrycznymi basztami z krenelażem oraz czworoboczną kaplicą; z lewej strony fragment parterowego budynku z basztą z krenelażem. Napis: Raudań - Zamek Pokrzyżacki; napis na podkładzie: Raudań. G. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Raudań. Gubernia Kowieńska. Starożytny zamek z cegłynietynkowany dlatego zwany po litewsku Raudanas (czerwony) - budował go W. Mistrz Krzyżacki Ludolf Koenig von Weitzau r. 1343. -Odzyskał go z rąk Zakonu Witold W. X. L. w r. 1384. - Nadany został przez Zygmunta Augusta Kryszpinowi Kirszenstejnowi; Ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4067 (Teka Żmudź).
800x462
79 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)