Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Mińska - rysunki i akwarele (1)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
ANNOPOL
Kościół parafialny.
Widok od strony wejścia.Kościół drewniany na planie krzyża greckiego z sygnaturką na skrzyżowaniu naw; w ogrodzeniu cmentarza kościelnego trzyarkadowa brama; z lewej strony parterowa plebania z gankiem. Napis: Annopol. Kościół restaur. p. Albrechta Radziwiłła i Annę Chalecką; napis na podkładzie: Annopol G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4452. (Teka Mińska).
800x530
78 KB


BUJNOWICZE
Pałac Ejsmontów w folwarku Burdykowszczyzna
Widok od strony ogrodu. Pałac dwukondygnacjowy z tarasem na parterze i balkonem na pierwszym piętrze w trzykondygnacjowym ryzalicie środkowym oraz z parterowymi skrzydłami. Dat.: d. 24 Sierp. 1876. Napis: Burdukowszczyzna Generałowa Regina Ejsmontowa z domu Obuchowiczówna; napis na podkładzie: Burdukowszczyzna, G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,8 x 28,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4454. (Teka Mińska).
800x572
93 KB

DOBOŚNIA
Pałac Bułhaków
Widok od strony podjazdu. Budynki pałacowe zgrupowane wokół dziedzińca wewnętrznego; skrzydło pałacu piętrowe z mezzaninem, z portykiem kolumnowym w wielkim porządku, przedłużone parterową oficyną z dwukondygnacjową częścią środkową zwieńczoną trójkątnym przyczółkiem i zakończone dwukondygnacjową oficyną; u wylotu dziedzińca wolnostojąca dwukondygnacjowa oficyna. Napis na podkładzie: Własność Edgarda Bułhaka; Dobośnia. G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4455. (Teka Mińska).
800x543
99 KB


DOBOŚNIA
Pałac Bułhaków
Widok od strony ogrodu. Pałac z portykiem kolumnowym w wielkim porządku i czworoboczną wieżą nakrytą kopułą; skrzydło z portykiem kolumnowym w wielkim porządku i przylegającą oranżerią oraz oficyną. Napis: Dobośnia; napis na podkładzie: Własność Edgarda Bułhaka; Dobośnia. G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4456. (Teka Mińska).
800x518
87 KB


DUKORA
Pałac Hartinghów dawniej Ogińskich, Osztorpów.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z portykiem kolumnowym w wielkim porządku i balkonem; do elewacji bocznych dobudowane oranżerie. Dat.: Dukora 4 Lipca 1876. Napis: dawniej Osztorpa; córki Sianożęcka, Horwatowa, Kostrowicka z d. Zdziechowska, teraz Hartynga Konstanty ż. Józefa Niesiołowska. Rzeka Wołwa [?]; napis na podkładzie: Dukora nad rzeką Swisłocz - niegdyś własność XX Ogińskich - następnie familij Osztorpów. Dukora. G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4457. (Teka Mińska).
800x569
102 KB

GRÓDEK (k. Mińska)
Pałac Tyszkiewiczów.
Widok od strony drogi dojazdowej. Pałac parterowy z częścią środkową i częściami bocznymi dwukondygnacjowymi, z tarasem wspartym na arkadach; z prawej strony ruiny spalonej części pałacu z czworoboczną wieżą; z lewej parterowy budynek z facjatą. Napis na podkładzie: Gródek. G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4458. (Teka Mińska).
800x528
88 KB


HRUSZÓWKA
Dwór Rejtanów.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z portykiem kolumnowym; z lewej strony parterowy budynek Dat.: Hruszówka 1. Września. Napis: Józef Rejtan właściciel; napis na podkładzie: Hruszówka, G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4462. (Teka Mińska).
800x560
92 KB

ISZKOŁDŹ
Kościół.
Widok fasady i elewacji bocznej kościoła z wyodrębnionym prezbiterium, z sygnaturką i uskokowymi skarpami. Dat.: 28 Sierp. 1876. Napis: Iszkold - Dawny Kościół Aryański; napis na podkładzie: Iszkoldz. G. Mińska (Nowodródzkie).
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4463. (Teka Mińska).
800x564
104 KB


KOJDANÓW
Kościół kalwiński i ruiny zamku.
Widok od strony wody. Kościół jednowieżowy z wyodrębnionym prezbiterium, usytuowany w obrębie murów zamkowych z cylindrycznymi basztami. Dat.: 13 Lipca 1876. Napis: Kościół Kalwiński w Kojdanowie założony przez X. Radziwiłła Rudego; napis na podkładzie: Kojdanów. G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4467. (Teka Mińska).
800x561
69 KB


KUCHCIEC
Pałac Zawiszów.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z portykiem kolumnowym; po obu stronach dwie analogiczne parterowe oficyny z portykami kolumnowymi; w głębi kolumnada. Dat.: 14 Sierp. Napis: Kuchcice Jan Zawisza; napis na podkładzie: Kuchcice G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,7 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4468. (Teka Mińska).
800x559
83 KB


ŁOHOJSK
Pałac Tyszkiewiczów.
Widok elewacji ogrodowej od strony rzeki Hajny. Pałac parterowy, wysoko podpiwniczony z dwukondygnacjowymi skrzydłami i dwukondygnacjowym, półkolistym ryzalitem środkowym z kopułą i zewnętrznymi schodami. Napis: Łohojsk od Rzeki Hajny; Oskar Hr. Tyszkiewicz żona Honorcia Nowowiejska syn Józef... [nieczytelne]; napis na podkładzie: Łohojsk G. Mińska.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,4 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4470. (Teka Mińska).
800x516
110 KB


MIŃSK LITEWSKI
Kościół i zabudowaniapojezuickie przy Wysokim Rynku.
Kościół dwuwieżowy z wyodrębnionym parterowym przedsionkiem z tarasem;; z lewej strony dwukondygnacjowy budynek z pozornym ryzalitem; z prawej budynek z czworokątną wieżą zegarową. Napis na podkładzie: Mińsk.
1864-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,3 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4471. (Teka Mińska).
800x514
69 KB

NIEŚWIEŻ
Kościół i klasztor Benedyktynek.
Widok od strony wody. Zespół klasztorny otoczony murem z dzwonnicą - bramą; za budynkami klasztornymi fragment kościoła z wieloboczną wieżą. Dat.: 28 Lipca. Napis: Nieśwież Klasztor Panien Benedyktynek; napis na podkładzie: Nieśwież G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,3 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4478. (Teka Mińska).
800x547
91 KB

NIEŚWIEŻ
Zamek Radziwiłłów.
Widok od strony dziedzińca. Budynek główny z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem z tarasem na pierwszym piętrze oraz trzykondygnacjowe skrzydła otaczające dziedziniec; za prawym skrzydłem wieloboczna wieża. Napis: Dziedziniec zamku w Nieświeżu rezydencya X. Karola Radziwiłła panie Kochanku; napis na podkładzie: G. Mińska.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4480. (Teka Mińska).
800x555
81 KB

NOWOGRÓDEK
Kościół pobazyliański p.w. Borysa i Gleba.
Widok fasady i elewacji bocznej ruin dwuwieżowego kościoła z wyodrębnionym przedsionkiem. Napis: Nowogródek G. Mińska. Kościół po Bazylianach w Nowogródku. Zbudowany 1632 przez Adama Chreptowicza na szczątkach Świątyni Perkuna; napis na podkładzie: G. Mińska Nowogródek.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,6 x 29,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4484. (Teka Mińska).
800x550
92 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)