Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Wileńszczyzna

Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.WILNO
Dolny zamek założony przez W.X. Gedymina r. 1322. Odbudowany 1505 przez Alexandra Jagielończyka dla żony Heleny córki Iwana Wasylewicza. Tu mieszkali Królowie Zygmunt I i Zygmunt August. Zniszczony za Wojny Szwedzkiej 1661. Stał w murach do r. 1797 przytykając murami do Kaplicy S-go Kazimierza. Zrysowany z natury przez Architekta Rossa r. 1793.
800x557 121 KB

JASZUNY
(Gub. Wileńska)
Majętność należała do Michała Balinskiego Literata podanie mówi że w r. 1440 tu się odbyło Sprzysiężenie na Zygmunta Kiejstutowicza. Jan Śniadecki astronom Urodzony 1756 umarł w Jaszunach d. 21 Listopada 1830.
800x553
115 KB

WILNO
Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla - zrysowany z natury orzez Architekta J.C. Rossa - rozebrany r. 1828.
800x552
122 KB

LANDWAROW
(G. Wileńska)
Pałac Józefa Hr. Tyszkiewicza.
800x534
94 KB

TROKI nad jeziorem Trockiem
(G. Wileńska)
Starożytne miasto Litewskie odnowione przez W. X-cia Gedymina w 1321 roku. Wpośród jeziora wznoszą się ruiny zamku syna jego Kiejstuta.
800x535
103 KB

DUDY
(G. Wileńska)
Na polach należących do Ludwika Radeckiego Mikulicza stoi mur z drobnych kamyków złożony, jeden z najdawniejszych pogańskich zabytków na łitwie. Lud zowie go kamieniem ofiarnym.
800x555
112 KB

LIDA nad rzeką Lidzieją
(G. Wileńska)
Miasteczko bardzo dawne. Ruiny zamku zbudowanego przez W.X.L. Gedymina w r. 1323. Zjeżdżali do zamku tego W.X. Witold, Jagełło, Alexander Jagiellończyk. Tu mieszkał Tochtamysz han tatarski, Starostą lidzkim był Hadżi Giraj późniejszy han Krymski. Zamek zburzony przez Szwedów około roku 1710.
800x556
118 KB

SZAWRY
(G. Wileńska)
Własność Teodora Narbutta autora Dziejów Litwy. Urodził się 1784 umarł 1864 r.
800x543
116 KB

DUBINKI
(Gub. Wileńska)
Zamek warowny XX Radziwiłłów oblany jeziorem o 7 mil od Wilna. - Tu się urodziła i mieszkała Barbara Radziwiłłówna przed swem małżeństwem. Własność Hr. Benedykta Tyszkiewicza.
800x541
108 KB

GIERAJNONY
(G. Wileńska)
Gierajnony wedle dawnych kronik nadane zostały przez W.X. Erdziwiłła walecznemu wodzowi Grumpia którego syn Gastold jest szczepem znakomitej famililij Gastoldów wygasłej r. 1542. - Tu mieszkała Barbara Radziwiłłówna będąc żoną Stanisława Gastolda r. 1538. - Teraz własność familij Milewskich.
800x542
107 KB

MIEDNIKI
(G. Wileńska)
Niegdyś letnia rezydencya W.X.L. Olgerda. - Ruiny zamku o cztery mile od Wilna. - W r. 1385 zdobył go Konrad Zolner von Rotenstein W. Mistrz Krzyżacki. - Od roku 1484 Marca 4 Zwłoki S. Kazimierza Jagelończyka tu spoczywały aż do przeniesienia ich uroczyście do Wilna r. 1636 Sierpnia 14.
800x552
118 KB

KREWO
(G. Wileńska)
Ruiny znakomitego zamku. - Tu jako w swem dziedzictwie W.X. Olgerd przebywał przed wstąpieniem na tron. - Wieża tu jest pamiętną w historyi tragicznym zgonem Kiejstuta W.K. Litewskiego od r. 1382.
800x542
96 KB

GIEJSTUNY
(G. Wileńska)
Wlasność poety Antoniego Edwarda Odyńca. - Tu się urodził w roku 1804.
800x542
128 KB

DZIEWIĘTNIA
(G. Wileńska)
Mieisce urodzenia znakomitego powieściopisarza Ignacego Chodźki urodzonego r. 1795 umarł r. 1861 1 Sierpnia.
800x551
113 KB

ŻEMŁOSŁAW nad rzeką Gawią
(G. Wileńska)
Własność familji Umiastowskich. Pałac wzniesiony przez Józefę Umiastowską.
800x540 117 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)