Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Wołyń - rysunki (2)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.OLEKSINIEC.
Zamek Rzyszczewskich dawniej Wiśniowieckich, Koreckich, Czartoryskich.
Widok ogólny od strony drogi. Na wzniesieniu zespół zamkowy z fortyfikacjami bastionowymi, murem obronnym, czworokątną wieżą z krenelażem oraz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi wzdłuż dziedzińca; w głębi kościół z sygnaturką.  Dat.: 2 Lipca Olexiniec. Napis na podkładzie: G. Kijowska Oleksiniec, - pałac warowny.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,2 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 2890 (Teka Wołyń).
800x606 
98 KB

OŁYKA.
Kolegiata p.w. Św. Trójcy.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół trzynawowy, z dwiema niskimi wieżami, szczytem ze spływami i trójkątnym przyczółkiem w fasadzie; za kościołem arkadowa dzwonnica; cmentarz kościelny otoczony kamiennym murem z kaplicami w narożach; z prawej strony parterowy budynek z gankiem; z lewej drewniane, parteowe domy z podcieniami. Napis: Ołyka; napis na podkładzie: Wołyń. Ołyka, - kościół parafialny.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4218 (Teka Wołyń).
800x589 
79 KB

PŁOSKA.
Pałac Czetwertyńskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z portykiem zwieńczonym attyką pełną w ryzalicie środkowym; z lewej strony dwukondygnacjowa oficyna połączona z pałacem łącznikiem. Napis: Płoska -Płoska; napis na podkładzie: Wołyń Płoska, pałac.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 18,5 x 24,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4228 (Teka Wołyń).
800x596 
76 KB

RÓWNE.
Dwór Lubomirskich na Górce.
Widok od strony ogrodu parterowego dworu z półkolistym ryzalitem. 
Napis: Równe - Górka. Równe - Górka - Xiąże Kaźmierz Lubomirski żona Zeneida Hołyńska syn Stanisław żona Wanda Lubomirska; napis na podkładzie: G. Wołyńska. Rożyn, - Górka.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i sepią. 19,7 x 26,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4241 (Teka Wołyń).
800x584 
107 KB

SŁAWUTA.
Fabryka sukna.
Widok ogólny od strony rzeki Horyń z zespołem budynków fabrycznych; z lewej w głębi stajnie pałacowe. Napis: Panorama na fabrykę sukna w Sławucie; napis na podkładzie: Sławuta, - fabryka sukna Wołyń.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,5 x 29,3 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4255 (Teka Wołyń).
800x566 
83 KB

SŁAWUTA.
Fabryka wyrobów żelaznych.
Widok od strony drogi zespołu budynków fabrycznych. Napis: Sławuta - Zakład mechaniczny wyrobów Żelaznych Angl. Ward.; napis na podkładzie: Sławuta, - fabr. wyr. żelaznych Wołyń.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,5 x 29,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4256 (Teka Wołyń).
800x413 
90 KB

SŁAWUTA.
Papiernia.
Widok usytuowanego nad rzeką Horyń parterowego budynku fabrycznego. Dat.: 22 Września. Napis: Sławuta Papiernia na Horyniu; napis na podkładzie: Sławuta, - papiernia. Wołyń.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,3 x 29,4 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4257 (Teka Wołyń).
800x562 
73 KB

SMORDWA.
Pałac Ledóchowskich.
Widok od strony stawu. Dat.: 30 List. 1874 Smordwa. Napis: Smordwa; Napis na podkładzie: Wołyń Smordwa, - pałac.
1874. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 21 x 28,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4259 (Teka Wołyń).
800x589
108 KB

ULCHA.
Pałac Pruszyńskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac o zróżnicowanej bryle, z cylindrycznymi wieżami, wieżyczkami, sterczynami i krenelażem. Dat.: 11 Września. Napis: nad rzeką Słuczą Ulcha; P. Pruszyńskiego; napis na podkładzie: Ulcha, - pałac Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 28 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4280 (Teka Wołyń).
800x588
93 KB

WIŚNIOWIEC.
Pałac Wiśniowieckich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy ze skrzydłami i trzykondygnacjowymi ryzalitami, z tarasami wspartymi na kolumnach. Dat.: 4 Lipca. Napis: Dziedziniec w Wiszniowcu; napis na podkładzie: Wołyń Wiszniowiec, pałac.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4287 (Teka Wołyń).
800x586 
97 KB

WIŚNIOWIEC.
Ruiny kościoła pokarmelickiego p.w. św. Michała.
Widok prezbiterium i elewacji bocznej od strony drogi. Kościół dwuwieżowy, trzynawowy, z pilastrami i spływami w szczycie; w ogrodzeniu cmentarza kościelnego bramy. Napis: 1726. 1763 5 7bra Założył Heronim Korybut Wiszniowiecki; zbudował Michał Król; Spalony 1863 [ostatnie dwa słowa skreślone]; Karmelici; napis na podkładzie: Wiśniowiec OO Karmelitów.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4244 (Teka Wołyń).
800x602 
100 KB

WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI.
Ruiny Katedry.
Widok od strony rzeki Ług. Kościół dwuwieżowy z transeptem i dwukondygnacjową, arkadową fasadą; z prawej strony ruiny pałacu biskupów z czworoboczną wieżą. Dat.: Włodzimierz Wołyński 23 Pazd. Napis: Włodzimierz Wołyński - Katedra Bazyliańska rzeka Ług; napis na podkładzie: Wołyń. Włodzimierz Wołyński, - ruiny Katedry (kośc. po-bazyliański).
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 21,6 x 28,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4289 (Teka Wołyń).
800x574
90 KB

WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI.
Kaplica św. Józafata.
Widok od strony drogi. Kaplica z wyodrębnionym prezbiterium, z sygnaturką; obok drewniana, czworokątna dzwonnica. Napis: Kaplica Sgo Józefata; Włodzimierz Wołyński - Tradycja wspomina, że siostra So Józefata wybudowała Kaplicę na cześć brata. Włodzimierz. Kaplica So Józefata. S. Józefat Koncewicz urod. 1580. Będąc Arcybiskupem Połockim umęczony został w Witebsku r. 1623. Listop. 12 z rozkazu Biskupa schyzmatyckiego Meleryusza Smotryckiego - Ciało wrzucone zostało do Dźwiny. -; napis na podkładzie: Wołyń Włodzimierz Wołyński, Kapl. św. Józafata Kuncewicza.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 21,4 x 28,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4288 (Teka Wołyń).
800x557
91 KB

WOROBIN.
Dwór Platerów.
Widok od strony podjazdu. Z lewej strony fragment parterowego dworu z ryzalitem; z prawej strony parterowa oficyna z dachem łamanym. Dat.: 14 Września 1870. Napis: Wołyń - Worobin Hr Ignacy Plater ż. Sobańska synowie Konstanty ż. Malfati - Włodzimierz ż. Plater - Wiktor i Felix; Napis na podkładzie: G. Wołyńska Worobin - dwór.
1870. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 26,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4290 (Teka Wołyń).
800x584
102 KB

ZASŁAW.
Kościół misjonarzy p.w. św. Józefa i pałac Sanguszków dawniej Zasławskich.
Widok ogólny od strony rzeki Foryń. W głębi kościół z transeptem i dwiema wolnostojącymi wieżami;  obok zespół pałacowy, wokół którego pozostałości murów obronnych; pałac dwukondygnacjowy a wielobocznym, zwieńczonym kopułą ryzalitem środkowym z portykiem kolumnowym oraz ryzalitami bocznymi zwieńczonymi półowalnymi przyczółkami; z lewej drugi pałac dwukondygnacjowy z ryzalitem; oba budynki połączone arkadową galerią- bramą. Napis: Zasław - zamek,  - widok ogólny Wołyń.
1872. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,9 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4293 (Teka Wołyń).
800x581
86 KB

ZASŁAW.
Pałac Sanguszków.
Widok mostu, bramy i fragmentu zabudowań od strony wjazdu na dziedziniec pałacowy. Napis: Zamek Zasławia; Zasław; napis na podkładzie: Zasław, - wjazd do zamku Wołyń.
1872. Rys. ołówkiem podmalowany sepią. 20,5 x 29,5 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4299 (Teka Wołyń).
800x557
74 KB

ŻYTOMIERZ.
Dom gubernatora.
Widok od strony podjazdu. Budynek parterowy z dwukondygnacjową częścią środkową, w której kolumnowy ganek z tarasem na pierwszym piętrze; z prawej strony fragment parterowego budynku biblioteki publicznej. Dat.: Żytomierz 7 września. Napis: Żytomierz; mieszkanie Gubernatora; napis na podkładzie: Wołyń Żytomierz, - mieszkanie Gubernatora.
1870. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 27 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4304 (Teka Wołyń).
800x593
98 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE.
Pałac.
Widok od strony wody. Pałac parterowy, wysoko podpiwniczony, z portykiem kolumnowym; z prawej strony kościół (kaplica?). Napis na podkładzie: Wołyń.
1862-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzem Narodowe, Kraków. III-r.a. 4308 (Teka Wołyń).
800x600
80 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)