Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Źródła

Korzystano z materiałów zamieszczonych w następujących źródłach:


 1. Zbiory prywatne.
 2.  
 3. Zofia Kocielska i Zofia Tobiaszowa, "Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Tom I. Rysunki Napoleona Ordy". PWN, Warszawa 1975.
 4.  
 5. Maria i Bogdan Suchodolscy, "Polska. Naród a sztuka". Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1988.
 6.  
 7. "Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom. Zrysowany z natury przez Napoleona Ordę". Wstępem opatrzył Tadeusz Chrzanowski. JMJ Oficyna Wydawnicza Gdańsk 1991.
 8.  
 9. Alicja Rudniewska. "Świątynie polskie w dzrzeworytach tygodników warszawskich XIXwieku". Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993.
 10.  
 11. "Encyklopedia Kresów". Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński.

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)